Першая Кантакты Мапа
Diecezje

q

Na Białorusi działa 619 parafii, połączonych w 4 diecezje. W 1991 roku powstała Archidiecezja Mińsko-Mohylewska oraz Diecezje Pińska i Grodzieńska, w 1999 roku – Diecezja Witebska.

Archidiecezją Mińsko-Mohylewską kieruje Arcybiskup Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz (od 21 września 2007 r.), Diecezją Pińską – Arcybiskup Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz, Administrator Apostolski ad nutum Sanctae Sedis (od 30 czerwca 2011), Grodzieńską – biskup Aleksander Kaszkiewicz (od 20 lipca 1991 r.), Witebską – biskup Władysław Blin (od 20 listopada 1999 r.). W kwietniu 1999 r. Decyzją Stolicy Apostolskiej została powołała Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi. Przewodniczącym Konferencji do lipca 2006 roku zostawał kardynał Kazimierz Świątek, aktualnie jest nim biskup Aleksander Kaszkiewicz.

Wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego posiadają 451 obiekty sakralne, kolejne 35 znajduje się w budowie. W 2008 roku ukończono budowę 2 nowych świątyń. W Kościele Katolickim na Białorusi pracuje 407 kapłanów, z których 168, to cudzoziemcy (w tym 161 z Polski). W 2008 r. otrzymało święcenia kapłańskie 18 osób.

Na Białorusi mieszka 1 402 605 osób wyznania katolickiego. Dokładnie, według diecezji: archidiecezja Mińsko-Mohylewska– 610 490, diecezja Pińska– 50 115, diecezja Grodzieńska– 591 000, diecezja Witebska -151 000.

Od 1990 roku działa Wyższe Seminarium Duchowne diecezji Grodzieńskiej, które do tej pory ukończyło 168 osób. Od 2001 roku działa Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku, które w latach 2007-2008 ukończyło 12 duchownych.

Kościół Rzymskokatolicki prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Archidiecezja Mińsko-Mohylewska wydaje czasopisma „Nasza Wiara”, „Ave Maryja”, biuletyn informacyjny „Wiadomości Katolickie”, w diecezji pińskiej wydawany jest magazyn „Dialog”. W Grodnie ukazuje się gazeta diecezjalna „Słowo Życia” w języku białoruskim, rosyjskim i polskim. Działa wydawnictwo katolickie „Pro Christo”, które wydaje białoruskojęzyczną literaturę religijną. Białoruskie radio w niedziele transmituje nabożeństwa, odprawiane w języku białoruskim z kościoła archikatedralnego Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku. Telewizja państwowa organizuje transmisje świątecznych nabożeństw na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Odbywają się transmisje bezpośrednie uroczystości świątecznych z Watykanu.

1 marca 2008 roku, z okazji VI Europejskiego Dnia Studenta, Kościół Katolicki na Białorusi, za pośrednictwem telemostu, wziął udział w spotkaniu papieża Benedykta XVI z młodzieżą z 14 krajów świata.

Kościół Rzymskokatolicki zajmuje się działalnością charytatywną. W Homlu powstał przytułek dla 50 osób, którymi opiekują się siostry miłosierdzia Matki Teresy z Kalkuty. Przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi oraz we wszystkich diecezjach działają filie dobroczynnej organizacji „Caritas”, które służą wszystkim potrzebującym znaczącą pomocą dobroczynną. Dobroczynne organizacje Kościoła Rzymskokatolickiego współpracują z instytucjami pomocy społecznej.

Do tradycji należy, odbywający się każdego roku w Mohylewie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Mahutny Boża”. W obwodzie witebskim od 2005 roku przy współpracy z miejscowymi władzami odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmów Chrześcijańskich „Magnificat”.

W lipcu 2008 roku miała miejsce wizyta Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI karynała Tarcisio Bertone, który spotkał się z prezydentem Republiki Białoruś. Podczas spotkania zostały poruszone pytania, związane z perspektywą rozwoju Kościoła Rzymskokatolickiego na Białorusi.

Kościół Rzymskokatolicki podtrzymuje konstruktywne stosunki z Białoruską Cerkwią Prawosławną oraz innymi wyznaniami i wspulnotami religijnymi.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz 26 lutego 2009 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Międzywyznaniowej rady konsultacyjnej przy Urzędzie pełnomocnika ds. wyznań i narodowości, w skład której wchodzą przywódcy wspólnot religijnych. Rada została powołana w celu podtrzymania rozwoju dialogu międzywyznaniowego na Białorusi, aktywizacji współpracy między państwem i organizacjami religijnymi w kwestiach związanych z pomocą społeczną.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …