Першая Кантакты Мапа
Męczennicy ziemi białoruskiej, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej i byli wyniesieni do chwały ołtarzy przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku razem z męczennikami innych krajów.

Ksiądz Mieczysław Bohatkiewicz

Ksiądz Mieczysław Bohatkiewicz urodził się w 1904 r. W czasie okupacji był proboszczem w Drysie. Znany ze swych płomiennych homilii i miłosierdzia do biednych. Został aresztowany przez gestapo za pełnienie posługi duszpasterskiej i po dwóch miesiącach, 4 marca 1942 r., rozstrzelany w Bierazwieszczy koło Głębokiego razem z dwoma Sługami Bożymi: ks. Władysławem Maćkowiakiem i ks. Stanisławem Pyrtek. Przed egzekucją w liście do matki i krewnych napisał: “Nie płaczcie po mnie, ale się radujcie, ze wasz potomek i brat zdał egzamin. Proszę was tylko o modlitwę. Wszystkim moim wrogom przebaczam z całego serca, chciałbym dla nich wszystkich wysłużyć Niebo”.

Ksiądz Władysław Maćkowiak

Ksiądz Władysław Maćkowiak urodził się w 1910 r., proboszcz parafii Ikazn. Za oddaną działalność duszpasterską gestapo w Wilnie skazało go na śmierć. Został ostrzeżony, lecz dobrowolnie postanowił zostać w parafii, żeby dalej służyć wiernym. Aresztowano go 3 grudnia 1941 r., a 4 kwietnia 1942 r. rozstrzelano w Bierazwieszczy. Przed egzekucją napisał na okładce brewiarza do swojego biskupa: “Idę złożyć ostatnią ofiarę ze swojego życia. Za 3 godziny stanę przed Panem (...) Raduję się, że Bóg wybrał mnie, a jeszcze bardziej, że daje łaskę i moc”.

Ksiądz Stanisław Pyrtek

Ksiądz Stanisław Pyrtek urodził się w 1913 r., wikary parafii Ikazn, w której proboszczem był ks. Maćkowiak. Również jemu groził wyrok śmierci za posługę duszpasterską. Został aresztowany, gdy przyszedł na policję, żeby stanąć w obronie aresztowanego proboszcza. Razem z nim został rozstrzelany 4 marca 1942 r. w Bierazwieszczy.

Przed egzekucją napisał do swoich krewnych: “Kilka godzin oddziela mnie od niczym nie zasłużonej śmierci. Obowiązek kapłana - złożyć i tę ofiarę za Chrystusa. Umieram za nauczanie religii. Nie płaczcie i nie smućcie się po mnie. Posyłam wam błogosławieństwo kapłańskie. Po trzech miesiącach wiezienia raduję się, że jestem godzien cierpieć i umierać”.

Tych troje osadzonych na śmierć kapłanów przed rozstrzelaniem wykrzyknęli razem: “Niech żyje Chrystus Władca!”

Ksiądz Henryk Hlebowicz

Ksiądz Henryk Hlebowicz urodził się w 1904 r., profesor teologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od 1936 r. - proboszcz parafii w Trokach. Każda praca i każde środowisko były dla niego możliwością przyciągać dusze do Bożego dzieła. Ks. Henryk był niezwykle ofiarnym duszpasterzem, charyzmatykiem kierownikiem w wierze, apostołem jedności chrześcijan, przyjacielem dla wszystkich, kto szukał prawdy. Swoją służbą okazał wielki wpływ na środowisko studenckie Wilna i archidiecezji. 3 maja 1941 r. złożył akt oddania swojego życia jako ofiary za ratowanie wiary w duszach młodzieży. Został rozstrzelany przez gestapo 9 listopada 1941 r. w Borysowie za posługę duszpasterską na Białorusi.

Ojciec Józef Achilles Puchała

Ojciec Józef Achilles Puchała urodził się w 1911 r., był proboszczem w Pierszajach. Przedtem pracował jako wikariusz w Grodnie w kościele Matki Bożej Anielskiej. W Pierszajach gestapo aresztowało wielu parafian za udział w powstaniu w sąsiednim Iwieńcu. Komendant żandarmerii niemieckiej chciał dać proboszczowi i wikaremu możliwość uratowania się, ale dzielni franciszkanie odpowiedzieli, że “pasterze nie mogą zostawić wiernych”. Dołączyli do aresztowanych i 19 lipca 1943 r. zostali straceni w stodole we wsi Borowikowszczyzna.

O. Karol Herman Stępień

O. Karol Herman Stępień urodził się w 1910 r. Był absolwentem papieskiego fakultetu teologicznego św. Bonawentury w Rzymie i fakultetu teologicznego na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Stracony razem ze swoim proboszczem o. Józefem Achillesem Puchałą. Mógł się uratować, ale tak jak i jego proboszcz, nie chciał zostawić parafian, których prowadzili na śmierć.

Ksiądz Jerzy Kaszyra

Ksiądz Jerzy Kaszyra urodził się w 1904 r., był apostołem jedności pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Został ochrzczony w prawosławnej Cerkwi, po ukończeniu 18 lat przyjął wiarę katolicką. Nie zważając na niebezpieczeństwo do końca pozostał z parafianami w Rosicy, przygotowując ich do śmierci. Spalony 18 lutego 1943 r. w drewnianej chacie w Rosicy razem z innymi ludźmi.

Ksiądz Antoni Leszczewicz

Ksiądz Antoni Leszczewicz urodził się w 1890 r. Do zgromadzenia Marianów wstąpił, kiedy miał 47 lat. Przedtem, przez prawie 25 lat, wykonywał obowiązki duszpasterskie na Dalekim Wschodzie, nigdy nie odwiedziwszy ani rodziny, ani kraju. Wiedział o karnej ekspedycji hitlerowców do Rosicy, jednak uciekać nie chciał. Kiedy go zabierali pocieszał siostry: “Bądźcie mężne i módlcie się”. Razem z grupą ludzi został spalony w oborze w Rosicy 17 lutego 1943 r., w przeddzień męki swego współbrata ks. Kaszyry.

Siostra Maria Marta od Jezusa,
Kazimierza Wołowska

Kazimierza Wołowska urodziła się w 1879 r. w Lublinie. W 1900 r. wstąpiła do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jazłowcu. Po złożeniu ślubów wieczystych pisała: “Jedyne moje nieśmiałe dążenie przed Panem Jezusem to zdolność służenia zgromadzeniu do samej śmierci”. W sierpniu 1939 r. s. Marta została przełożoną w domu zakonnym w Słonimie. Podczas II Wojny Światowej pomagała Żydom, głodującym, rodzinom więźniów i zamordowanych. W nocy z 18 na 19 grudnia 1942 r. hitlerowcy aresztowali ks. Adama Starka (jezuita), kapelana klasztoru, s. Martę Wołowską i s. Ewę Noiszewską, lekarza. Rano 19 grudnia, po przesłuchaniu i znęcaniu się, razem z innymi 600 więźniami zostali wywiezieni na miejsce zbiorowych egzekucji. Pewien słonimski policjant proponował siostrom ucieczkę, lecz one odmówiły. Ocaleni świadkowie mówią, ze przed rozstrzelaniem s. Marta wypowiedziała ostatnie słowa: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza, co czynią!”.

Siostra Maria Ewa od Opatrzności,
Bogumiła Noiszewska

Bogumiła Noiszewska urodziła się w 1885 r. w Asaniszkach. Jej kierownikiem duchowym był Sługa Boży ks. Biskup Zygmunt Łoziński, który nauczał, że świętości trzeba szukać w każdym miejscu, w każdej chwili i w każdej sytuacji. I siostra Ewa starała się realizować tę zasadę w ciągu całego swego życia. W 1919 r. po ukończeniu szkoły medycznej w Petersburgu Bogumiła wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Później pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni w gimnazjum w Jazłowcu i Słonimiu oraz jako lekarz w szkole i w Zgromadzeniu. Siostra Ewa potrafiła dostrzec potrzeby każdego człowieka i dopomóc każdemu, nie ujawniając siebie. 19 grudnia 1942 r. przyjęła męczeńską śmierć, kiedy ją razem z ks. Starkiem i s. Martą Wołowską schwytali hitlerowcy i wywieźli na miejsce egzekucji. Tam zmuszono ich do rozebrania się, stojąc nad wykopanym rowem, a zaraz potem rozstrzelano. W ten sposób prośba s. Ewy do Pana Boga, zapisana przez nią przed wieczystymi ślubami - o pomoc w zbawieniu Ludu Bożego poprzez utajone życie i męczeńską śmierć - została wysłuchana.

Do chwały ołtarzy została wyniesiona osoba świecka
Marianna Biernacka

Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. Bóg, Jego Prawo i miłość do rodziny były dla Marianny ważniejszymi wartościami niż własne życie. Podczas karnej akcji, prowadzonej przez gestapo, ofiarowała się zamiast swojej ciężarnej synowej. Klęcząc u nóg esesmana prosiła: “Jak ona pójdzie? Jest przecież w ostatnich tygodniach ciąży. Ja pójdę zamiast niej”. Synowa powróciła do domu. Marianna została rozstrzelana 13 lipca 1943 r. w Nawumowiczach koło Grodna. Czekając na wymierzenie kary miała tylko jedna prośbę - żeby dano jej różaniec.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …