Першая Кантакты Мапа
Diecezjalne Sanktuarium w Brasławiu

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej w Brasławiu związane jest z kultem obrazu Matki Bożej Władczyni Jezior. Uroczystości główne obchodzone są 8 września (22 sierpnia).р Kontakty

Tytuł sanktuarium diecezjalnego:

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Odpusty:Uroczystość Matki Bożej, Królowej Jezior - 22 sierpnia (8 września).
Msza Święta:W niedziele 9.00, 11.30, 19.00
dzień powszedni 8.00, 19.00
Adres:211970 Brasław, ul. Sowiecka, 1
 Strona internetowa: waladarka.by

 


Z historii parafii


Браслаўскі касцёлPierwsze dokładne informacje, dotyczące kościoła w Brasławiu odnoszą się do XV w., gdy to na Górze Zamkowej został zbudowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Kościół był wielokrotnie niszczony. Po ostatnim pożarze w 1794 r. przez 20 lat nabożeństwa odbywały się po prostu w stodole. W 1824 r. u podnóża Góry Zamkowej powstał nowy murowany budynek. Ponieważ świątynia wkrótce okazała się za mała do 1897 r. zbudowano nową. W 1950 r. władze zamknęły kościół i przeznaczyły go na spichlerz. Po dwóch latach budynek kościoła został zwrócony parafianom. W 1967 r. kościół – zabytek architektury w neoromańskim stylu – został odremontowany.
dZ historii obrazu

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Brasławskiej, nazywany również Matką Bożą Monasterską. Ostatnia nazwa związana jest z historią o pochodzeniu obrazu. Na terenie brasławskiej parafii znajdował się prawosławny monaster, który w XV w. został ufundowany przez wojewodę wileńskiego Wojciecha Maniwida na wyspie Jeziora Nieśpisz. W pierwszej połowie XVII w. klasztor przemianowano na unicki i osiedlili się w nim bazylianie. Tutaj to, 3 km od Brasławia znajdował się znany wśród wiernych cudowny obraz  Matki Bożej. Podczas świąt liczni wierni przychodzili, by pokłonić się Najświętszej Pannie. Akta Archiwum Wileńskiego  mówią o tragicznym losie klasztoru bazylianów. W 1832 r. od uderzenia pioruna powstał pożar, który strawił wszystkie budynki. Ocalał jedynie obraz Matki Bożej. Ludzie, którzy znaleźli obraz na pogorzelisku umieścili go w kościele w Brasławiu. W 1999 biskup nowopowstałej diecezji witebskiej Władysław Blin nadał brasławskiemu kościołowi im. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny status Maryjnego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior.

22 sierpnia 2009 r. podczas uroczystej Mszy Świętej na obraz Matki Bożej Królowej Jezior zostały nałożone korony papieskie, poświęcone przez papieża Benedykta XVI na placu Św. Piotra w Rzymie 18 lutego bieżącego roku. Ceremonii koronacji przewodniczył arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meisner.


Wykorzystano materiały z książki
Rzymskokatolicka Diecezja Witebska (Białoruś).Witebsk. 2004.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …