Першая Кантакты Мапа
Skład Konferencji

Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi została utworzona w 1999 roku. Zgromadzenie Konstytutywne Konferencji odbyła się 11 lutego 1999 r. Pierwszym przewodniczącym Konferencji został wybrany kardynał Kazimierz Świątek.

Skład Konferencji:

Przewodniczący
Jego Ekscelencja arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Arcybiskup Metropolita Mińsko-Mohylewski

Wiceprzewodniczący
Jego Ekscelencja biskup Oleg Butkiewicz, Biskup Witebski


Sekretarz Generalny
Jego Ekscelencja biskup Józef Staniewski, Biskup Pomocniczy Diecezji Grodzieńskiej

Pozostali członkowie

Jego Ekscelencja biskup Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński

Jego Ekscelencja biskup Antoni Dziemianko, Biskup Piński

Jego Ekscelencja biskup Kazimierz Wielikosielec, Biskup Pomocniczy Diecezji Pińskiej
 
Jego Ekscelencja biskup Jurij Kasabucki, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej
 
Jego Ekscelencja biskup Aleksandr Jaszewski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej
 

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …