Першая Кантакты Мапа
Oświadczenie Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi do spraw in vitro
środa, 25 maja 2011 13:44

Pogląd, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia jest racjonalnym stanowiskiem naukowym, a nie tylko religijnym. Obowiązkiem naszym jest chronić każde życie. Nie wolno nikomu wykorzystywać człowieka w stadium embrionalnym do eksperymentów, ponieważ człowiek od poczęcia aż do śmierci ma swoją godność i powinien mieć zagwarantowane niezbywalne prawo do życia. Zarodek w każdej fazie życia przejawia cechy w pełni ludzkie.

Poczęcie człowieka powinno być aktem osobowym rodziców, a nie efektem laboratoryjnych manipulacji techników. In vitro dehumanizuje ludzką prokreację, ponieważ nie jest aktem prokreacyjnym, lecz czynem reprodukcyjnym. Metoda in vitro jest eksperymentem na człowieku.

Najbardziej traumatycznym aspektem niezgodny na technologię in vitro jest to, że tworząc życie jednocześnie się je niszczy. Troska o jedno życie przy równoczesnym pozbawiania życia innych zarodków jest niczym innym jak zgodą na eutanazję. Jest rodzajem wyrafinowanej aborcji, gdyż przy każdej próbie w tej metodzie giną liczne embriony. Przechowywanie nadliczbowych embrionów w zamrażarkach całego świata redukuje życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować. Jak do tej pory powszechną praktyką jest ich wyrzucanie (po 5 latach przechowywania w ciekłym azocie) lub traktowanie ich jako „materiału wyjściowego” do badań naukowych lub hodowli organów. Pomysł na takie wykorzystywanie życia ludzkiego jest niegodny człowieka.

Ingerencja w proces rozrodu poza łonem matki naraża poczęte dzieci na liczne patologie i wynaturzenia. Z badań klinicznych wynika, że dzieci te są 2 razy bardziej podatne na choroby, wady genetyczne i inne nieprawidłowości urodzeń (pof. Geraldine Viot ze szpitala klinicznego w Paryżu).

Konsekwencje stosowania tej metody mogą ujawnić się zespołem objawów, które posiadają wszelkie cechy syndromu postaborcyjnego. Aborcja oraz poczęcie człowieka pozaustrojowo, przez sztuczne zapłodnienie metodą in vitro stają w jawnej sprzeczności z Bożymi przykazaniami i z nauką Kościoła; są nieludzkie: sprzeczne z prawem do życia, z prawem moralnym, z naturą, godnością i prawami człowieka. In vitro jest ciężkim sprzeniewierzeniem się Panu Bogu i Jego przykazaniom, zwłaszcza przykazaniu piątemu - Nie zabijaj.

Małżonkowie borykający się z niepłodnością mają możliwość przezwyciężenia tych ograniczeń poprzez dostępne medycznie metody leczenia niepłodności, bez uciekania się do technicznych metod ingerowania w płodność. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że metoda in vitro nie leczy niepłodności, ale jest to sposób produkowania dziecka.

Jedną z najbardziej polecanych i rozpowszechnianych przez naukę sposobów leczenia niepłodności jest metoda naprotechnologii będąca alternatywą dla in vitro. Napatechnologia pochylając się nad problemem niepłodności małżeńskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem tak kobiety jak i mężczyzny. Proces leczenia obejmuje trzy etapy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego: zidentyfikowanie problemu, leczenie i utrwalanie przywróconej płodności. W procesie leczenia aktywnie uczestniczy para małżonków, aby w jego efekcie uzyskać utraconą zdolność prokreacji drogą naturalną. Korzysta ona również z najbardziej nowoczesnych farmakologicznych i zabiegowych osiągnięć współczesnej medycyny. Jednocześnie jest metodą holistyczną obejmującą aspekty fizjologiczne, psychiczne i duchowe funkcjonowania człowieka.

Troska o zdrowie prokreacyjne powinna być realizowana poprzez wprowadzanie programów profilaktycznych chroniących płodność. Efektem ich stosowania może być znaczne ograniczenie problemu niepłodności dając tym samym wielu małżonkom szansę doczekania potomstwa w sposób naturalny. Kościół katolicki gorąco zachęca odpowiednie instytucję do tworzenia i realizowania takich programów.

Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz
Przewodniczący Konferencji
Biskupów Katolickich na Białorusi

Ksiądz Biskup Antoni Dziemianko
Sekretarz Generalny CECB
Przewodniczący Rady ds. Rodzin
przy CECB

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …