Першая Кантакты Мапа
Ksiądz Leszek Witwicki zakończył posługę kapłańską w Brasławiu
poniedziałek, 25 czerwca 2012 08:54

Gdyby zapytać białoruskich katolików, z czego słynie Brasław, odpowiedzieliby, że z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior. A gdyby zapytać ich, z kim kojarzy im się owe sanktuarium, odpowiedzieliby, że z osobą tamtejszego proboszcza ks. Leszka Witwickiego SDS, który 19 lat swojej posługi kapłańskiej poświęcił na odbudowę i rozwój brasławskiej parafii.

 

O tym, co z tego okresu zapadło w pamięć przedstawicielom kilku miejscowych pokoleń, można było dowiedzieć się 24 czerwca, podczas Mszy św. z okazji pożegnania ks. Leszka Witwickiego. Od lipca miejscową parafię obejmie nowy proboszcz.

 

Żegnając się ze swoim proboszczem, parafianie powracali myślami do 1993 roku, kiedy to do Brasławia, modnym wtedy motorem „Jawa”, w skórzanej kurtce i z długimi włosami przyjechał młody kapłan ze wspólnoty salwatorianów. Odbudowa brasławskiej parafii związana jest z pracą braci salwatorianów, którzy przyjechali do Brasławia w 1992 roku.

Ksiądz Leszek intrygował wiernych nie tylko swoim wyglądem, ale również metodami pracy. Na przykład, na początku kapłan przekonywał dzieci do spowiedzi chipsami, których wtedy na Białorusi jeszcze nikt nie znał.

W czasie pracy ks. Leszka w Brasławiu wyrosło nie jedno pokolenie dzieci i młodzieży. Młodych i starszych kapłan uczył bycia świadomymi katolikami i pozostawania w zgodzie z sobą samym. Dzięki jego postawie, Kościół na Białorusi wzbogacił się o czterech młodych przedstawicieli wspólnoty salwatorianów z Brasławia.

Ks. Witwicki spędzał z młodzieżą dużo czasu nie tylko w kościele, ale również podczas wycieczek rowerowych, rodzinnych pikników, czy pieszych pielgrzymek do Budsławia i Częstochowy. Uczył dzieci tańców towarzyskich. Dzięki tej pasji w Brasławiu odbywały się rekolekcje „Szkoła tańca”, podczas których młodzież uczyła się sławić Boga nie tylko śpiewem, ale i tańcem.

Dzięki wysiłkom kapłana zostały zbudowane świątynie w Mieżanach i Urbanach; powstała  kaplica w szpitalu rejonowym; trwa renowacja brasławskiego kościoła. 

Ksiądz Leszek Witwicki i inni ojcowie salwatorianie, którzy pracują w miejscowej parafii, troszczą się nie tylko o rozwój duchowy wiernych (liczne grupy modlitewne, festiwal pieśni religijnej, diecezjalne spotkania młodzieży, praca w domu starców, pomoc rodzinom wielodzietnym i ubogim za pośrednictwem parafialnego oddziału „Caritas”), ale również o ich zdrowie fizyczne (nauka pływania kajakiem, żaglówką, zawody w piłce nożnej).

Podczas pożegnalnej Mszy św. kościół był przepełniony ludźmi, którzy przyszli modlić się za swojego proboszcza, jego dalszą pracę oraz podziękować mu za 19 lat posługi kapłańskiej, poświęconej brasławskiemu Kościołowi.

„Jestem pewien, że jeszcze się z wami spotkam,” - powiedział ks. Leszek Witwicki SDS na pożegnanie.

Swietłana Żylewicz


Fotoreportaż
 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …