Першая Кантакты Мапа
Grodno: Msza św. z okazji 25-lecia ustanowienia struktur Kościoła katolickiego
czwartek, 14 kwietnia 2016 09:30

Uroczyste Te Deum laudamus wyśpiewuje Kościół katolicki na Białorusi za ustanowienie przed 25 laty jego struktur kościelnych. 13 kwietnia 1991 r. Jan Paweł II utworzył metropolię mińsko-mohylewską, erygował diecezję grodzieńską i reaktywował diecezję pińską.

Wtedy też ogłoszono nominację 77-letniego wówczas ks. prałata Kazimierza Świątka na metropolitę mińsko-mohylewskiego i administratora apostolskiego diecezji pińskiej. Ksiądz Aleksander Kaszkiewicz, ówczesny proboszcz kościoła św. Ducha w Wilnie, został pierwszym biskupem nowoutworzonej diecezji grodzieńskiej.


W 25. rocznicę odnowienia struktur kościelnych na Białorusi w bazylice katedralnej w Grodnie uroczystej Mszy przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Podczas niej duchowieństwo i wierni dziękowali Panu Bogu za dar diecezji grodzieńskiej i jej biskupa. Modlono się za wszystkich, którzy tworzą ten Kościół.

Biskup Kaszkiewicz zaznaczył, że w tych wyjątkowych chwilach z dziękczynieniem staje przed Bogiem, który jest bogaty w miłosierdzie, aby dziękować za każdego kapłana, siostrę zakonną, dzieci i młodzież oraz wszystkich diecezjan, których Opatrzność Boża powierzyła jego pasterskiej opiece.


Hierarcha podkreślił, że ustanowienie i odnowienie struktur Kościoła katolickiego na Białorusi stało się możliwe dzięki św. Janowi Pawłowi II. Dał on najważniejszy impuls i sprawił, że ten Kościół po wielu latach prześladowań i niszczenia wiary zmartwychwstał z „nocy ateizmu”, przestając być „Kościołem milczenia”.


W modlitwie wspominano również tych, którzy potrafili zachować wiarę nawet za cenę własnego życia. Dzięki ogromnej odwadze wielu gorliwych chrześcijan Kościół doczekał się wolności religijnej i wzrasta w wierze. Regularnemu głoszeniu Słowa Bożego i przyjmowanym sakramentom zawdzięczamy, że wciąż nowe serca otwierają się na miłosierdzie Boże.

Ks. Jerzy MartinowiczFotoreportaż
 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …