Першая Кантакты Мапа
Komunikat biskupa Antoniego Dziemianko z okazji zbliżających się uroczystości św. Andrzeja Boboli, głównego patrona diecezji Pińskiej
czwartek, 05 maja 2016 13:36

Do wiernych dziecezji Pińskiej

Umiłowani diecezjanie!

Trwamy w Świętym Roku Miłosierdzia. Ten nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony przez Papieża Franciszka w trzecim roku jego pontyfikatu, zaprasza każdego z nas do odpowiedzi na fundamentalne pytanie – Kim dla mnie jest Bóg? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? To pytanie ze szczególną mocą dotyka nas dzisiaj, kiedy w świecie jest tyle zła i przemocy. Gdy w różnych krajach widzimy niesprawiedliwość społeczną, łamanie podstawowych praw człowieka, kryzys rodziny, młodzi nie mają pracy, wielu ludzi żyje w skrajnej nędzy. Gdzie w takim świecie jest miejsce na Boże miłosierdzie? Dlaczego tak trudno je przyjąć i zrozumieć?

Boże miłosierdzie jest wielką tajemnicą Pana Boga i czymś niepojętym w oczach ludzi. Śledząc historie biblijne możemy zauważyć, że to Bóg pierwszy wychodzi do człowieka w swoistym geście miłosierdzia. To Bóg szuka Adama w rajskim ogrodzie już po grzechu pierworodnym, to Pan zaczyna na nowo dialog z Kainem bratobójcą, to Bóg wysyła swoich Aniołów, by wyciągnęli Lota z mającej popaść w ruinę Sodomy, to Pan wyprowadza Izraelitów z Egiptu… To ten sam Bóg, który od początku czasów rozlewa swoje miłosierdzie na wszystkie swoje stworzenia.

Ten sam Bóg przychodzi do nas w tym Roku Miłosierdzia. Ten sam, który dał nam swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Jego miłosierne Oblicze otula nas co dzień ciepłem swego spojrzenia. To ten Bóg, któremu łatwiej pohamować gniew, niż miłosierdzie.

Pan Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa przychodzi do nas, do naszych domów i miejsc pracy, do naszych kościołów, do naszych trudnych spraw, by nas podźwignąć, pocieszyć w bólu, pokrzepić w cierpieniu i radować się z nami. To On otwiera nam zdroje swego miłosierdzia. Czyni to także przez pośrednictwo swoich świętych.

Mamy tu, na ziemiach Polesia, swojego świętego - Andrzeja Bobolę, który przez swą posługę misyjną szerzył wiarę w miłosiernego Boga. Chodził po wioskach i w Jego imię nauczał, mocą Bożą leczył rany grzechów. Przez swoje życie, ten męczennik naszych ziem, dawał świadectwo o miłosiernym Ojcu, dawał Boga ludziom w postaci Komunii świętej, dawał Boga ludziom w rozmowach z braćmi  jeszcze nie znającymi Go. W końcu przebaczył swoim oprawcom i z imieniem Boga na ustach oddał swoje życie za wiarę.

Dzisiaj to my, duchowi spadkobiercy wielkiego męczennika za wiarę i jedność na naszej ziemi jesteśmy wezwani, by głosić współczesnemu światu Orędzie Bożego Miłosierdzia. Powinniśmy świadczyć o nim w naszych w domach i w pracy. Za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli wypraszajmy łaski miłosierdzia, przebaczenia i miłości bliźniego.

Doskonałą okazją do dawania świadectwa naszej wiary i łączności z dziedzictwem świętego męczennika będzie dzień 16 maja. W tym świętym czasie miłosierdzia przybądźmy wszyscy do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim na uroczystości odpustowe. Przybądźmy całymi rodzinami, niech nikogo z nas nie zabraknie. Dajmy sobie szansę zanurzyć się i zakosztować Bożego Miłosierdzia. Dajmy sobie szansę odnowy naszego życia.

Przejdźmy razem przez Bramę Miłosierdzia, która jest w sanktuarium Apostoła Polesia. Niech to nasze świadectwo umiłowania Chrystusa i jego męczenników umocni nas, naszych bliskich oraz wątpiących w wyznawaniu wiary w Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa Miłosiernego.

Przechodząc przez próg Drzwi Świętych oddajmy wszystko co nas boli i rani, nasze problemy i troski Panu Miłosierdzia. Wejdźmy do Domu Bożego ogarnięci Chrystusową miłością, ogarnięci Jego troską. Otwórzmy nasze serca na dar Bożego miłosierdzia, otwórzmy nasze życie na miłosierne działanie Boga.

Spotkajmy się wszyscy razem 16 maja u bram Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Janowie, by wspólnie świętować ten piękny czas, w którym męczeństwo i miłosierdzie głoszą prawdę o niezgłębionej Miłości miłosiernej Boga.

Na ten czas przygotowania do uroczystości świętego Andrzeja Boboli z serca błogosławię

+  Antoni Dziemianko
Biskup Piński

Ks. Paweł Kruczek
Kustosz sanktuarium
Św. Andrzeja Boboli w Janowie

Pińsk, 4 maja 2016 r.

Czcigodni księża ogłoszą ten komunikat wiernym podczas każdej Mszy św. dnia 8 maja 2016 r.


 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …