Першая Кантакты Мапа
Krajowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Grodnie
piątek, 27 maja 2016 00:47

24-26 maja br. w Grodnie odbył się I Krajowy Kongres Eucharystyczny. Podczas niego dziękowano Bogu za 25 lat istnienia diecezji grodzieńskiej i posługi biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, który kieruje nią od samego początku.


Papieskim legatem na to wydarzenie był kardynał Zenon Grocholewski. Uczestnicy Kongresu wysłuchali między innymi referatów biskupa ełckiego Jerzego Mazura SVD i biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej Henryka Ciereszki.


Kulminacją trzydniowego Kongresu była uroczysta Msza św. i procesja eucharystyczna ulicami Grodna, której przewodniczył legat papieski kardynał Zenon Grocholewski. Tysiące wiernych wyszło na ulice miasta, aby dać swoiste świadectwo swojej wiary i przynależności do Kościoła katolickiego.

Jak zaznaczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, jest to znak żywotności Kościoła, tego, że ten Kościół się odrodził i żyje wielką radością. Hierarcha wyraził życzenia, aby Krajowy Kongres Eucharystyczny przyniósł jak najobfitsze owoce duchowe, „umacniając nas w wierze i pogłębiając w naszych sercach miłość do Chrystusa obecnego w Sakramencie Eucharystii”.


W kazaniu na zakończenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kardynał Zenon Grocholewski przypomniał, że w Eucharystii jest obecny Chrystus i że jest ona pokarmem życia duchowego.

„Eucharystia jest źródłem i równocześnie szczytem wszelkiego kultu, całego życia chrześcijańskiego i całego apostolstwa, do którego wszyscy jesteśmy powołani” – mówił do zgromadzonych w grodzieńskiej bazylice katedralnej gość z Watykanu.


Legat papieski zachęcał do częstego przystępowania do stołu eucharystycznego, do którego „trzeba przychodzić zawsze zgłodniałym przebaczenia, światła, mocy, łaski i miłości. Im bardziej będziemy przyjmowali Jezusa Eucharystycznego autentycznie zgłodniali duchowej odnowy, tym skuteczniejszym, tym owocniejszym będzie pokarm” – dodał kardynał. Życzył też, by Eucharystia stawała się dla każdego coraz bardziej „źródłem i szczytem” całego życia i aktywności.Ks. Jerzy Martinowicz

Fotoreportaż
 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …