Першая Кантакты Мапа
List Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi na III Niedzielę Wielkiego Postu (Niedziela Caritas)
czwartek, 16 marca 2017 09:23

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu Przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (Rzym 12, 1).

Szanowni Kapłani, Osoby konsekrowane, umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Codziennie człowiek poszukuje sposobu realizacji własnych pożądań i zaspokojenia własnych potrzeb. Po osiągnięciu zamierzonego celu i po realizacji swoich pragnień, odczuwa satysfakcję jednak tylko przez krótki czas. I tak jest w ciągu całego życia, jak gdyby istnienie człowieka sprowadzało się jedynie do dążenia zaspokoić własne egoistyczne potrzeby. W wyniku tej gonitwy po zaspokojenie potrzeb powstaje jedynie zmęczenie i co raz to większe niezadowolenie z posiadanego. Ten, kto nie jest w stanie wyjść poza ciasne koło tylko materialnych interesów i kłopotów, gubi z czasem prawdziwy sens swego istnienia na ziemi i rozczarowuje się w życiu, nawet, gdy sam jest w pełni ludzkich sił i możliwości.

Dlaczego tak zdarza się w naszym życiu? Dlaczego co raz częściej nie odczuwamy zadowolenia z życia, a nawet gubimy jego sens?

Gdy obejrzymy się, zobaczymy ogrom ludzkiego bólu i smutku w otaczającym nas świecie. Oto kilka przykładów. Rodzice, którzy żyli wyłącznie dla swoich dzieci, odczuli pustkę po ich odejściu z domu rodzinnego. Po tym jak w domu zapanowała cisza, przeżyli smutek i odczucie utraty. Młody człowiek w pełni sił, pewny siebie, ambitny i zdolny, traci raptem nadzieję, albowiem niespodziewanie przykuła go do łóżka choroba lub ciężki uraz. Pewien mocny i pewny siebie mężczyzna jeszcze wczoraj pracował w dużym przedsiębiorstwie, zajmując stanowisko kierownicze, a dzisiaj stracił wszystko i, brudny, nieogolony i byle jak ubrany, żebrze na ulicy…

To wszystko może zniechęcać, pozbawiać woli do walki, a czasem doprowadzać do rozpaczy, jeśli odczuwamy, że nie możemy niczego zmienić na lepsze. Obudźcie się jednak, Bracia i Siostry! Pozbądźcie się demotywującego wpływu szatana i przypomnijcie sobie słowa proroka Izajasza: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (por. Iż 41, 10).

I to będzie pierwszym krokiem do uświadomienia czegoś większego, niż mechaniczne istnienie w bezsensowności. Nasza wiara inspiruje nas do szerszego wykorzystania naszych możliwości i dążeń. Inspiruje nas do miłości poprzez posługę, albowiem mianowicie zrozumienie sensu służby i jej pełnienie, zwłaszcza w współczesnym świecie, pozwala pozbyć się depresji i utraty sensu życia. O tym mówi nauka Kościoła odnośnie misji posługi – diakonii. Diakonia lub posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany — została już wprowadzona do fundamentalnej struktury Kościoła (por. Deus сaritas еst, 21). Służba na rzecz kogoś, nie dla siebie samego. Tylko wtedy, gdy nauczymy się żyć ofiarując siebie, jak to czynił wobec nas Jezus Chrystus, gdy nauczymy się żyć naśladując Go i jeszcze wielu świętych, tylko wtedy będziemy mogli odczuwać się szczęśliwymi.

Potrzeba posługi wypływa z miłości bliźniego, o czym przypomina nam papież Benedykt XVI: „Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym. Również Kościół, jako wspólnota, winien wprowadzać miłość w czyn” (por. Deus сaritas еst, 20). Rozwijając tą myśl, mówimy o ofiarnym służeniu wobec każdego człowieka.

Ogólnie wiadomo, jak dużą rolę odgrywają dzisiaj wolontariusze, zaangażowani w wielu ważnych projektach socjalnych. Są to ludzie, którzy ofiarują swój czas na rzecz bliźniego, na rzecz potrzebujących: chorych dzieci, samotnych starców itd. Z reguły jednoczą się we wspólnoty dobroczynne i tworzą większe projekty pomocy potrzebującym. W ruchu wolontariuszy bierze udział nie tylko młodzież, ale także ludzie w różnym wieku, którzy zrozumieli, jak można być szczęśliwym poprzez posługę bliźniemu. Być szczęśliwym nie z tego powodu, że jest się bogatym materialnie, ma się intratną pracę czy porządek w rodzinie. Można odczuwać szczęście na widok zmieniającej się twarzy bliźniego, która jeszcze wczoraj była smutna, ponura, ze łzami w oczach, a dzisiaj jest uśmiechniętą, bo dzisiaj do tego człowieka przyszli wolontariusze, by podtrzymać go w ciężką chwilę.

Szanowni kapłani, osoby konsekrowane i drodzy wierni, dzisiaj Caritas nawołuje was do doskonalenia waszych serc poprzez posługę, napełniania ich ofiarną miłością i altruizmem. Zapraszamy was do wspólnego rozważania nad możliwością stworzenia inicjatywnych grup wolontariuszy przy parafiach, które byłyby trwałym oparciem w praktycznym świadczeniu Bożej miłości w naszym społeczeństwie. Ważne, że te zadanie napełni życie każdego z was nowym i stałym dążeniem do przeżywania radości na widok radości innej osoby.

Wracając do kwestii zagubienia sensu życia i rozważań nad realizacją planów na przyszłość, warto zauważyć, iż tylko zawsze aktualne i trwałe sprawy wiary oraz działalność, napełniona wartościami moralnymi i etycznymi, pomagają człowiekowi odnaleźć siebie i sens we własnym życiu codziennym.

Życząc owocnego duchowego przeżywania dnia Caritas i Wielkiego Postu, z serca błogosławimy

Katoliccy Biskupi Białorusi

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …