Першая Кантакты Мапа
Odezwa Metropolity Tadeusza Kondrusiewicza, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Białorusi, w odniesieniu do wydarzeń z 25-26 marca 2017 r.
niedziela, 26 marca 2017 13:26

https://catholic.by/2/images/stories/news/2016/12/2/2016-12-27-kandrusiewicz.jpgLotnisko we Frankfurcie
26 marca 2017 r.

Przebywając na lotnisku we Frakfurcie, w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na Białoruś, z ogromnym niepokojem odebrałem wiadomość o sytuacji powstałej w Mińsku i innnych miastach podczas wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń. Brak czasu nie pozwala na dokładne zrozumienie zaistniałej sytuacji, ale przypomina o złożoności wyzwań stojących dzisiaj przed naszą Ojczyzną.

Historia białoruskiego narodu pokazuje, że zawsze wyrożniał się pokojowym rozwiązywaniem problemów. W dniu 25 marca Kościół Katolicki obchodził uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas której rozważaliśmy wybranie Maryi przez Boga na Matkę Zbawiciela. Przyjęła wolę Bożą i pod Jej Niepokalanym Sercem zaczęło bić Serce Jezusa – Księcia Pokoju, przy którego narodzinach aniołowie śpiewali: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Drodzy Rodacy, my również powinniśmy przyjąć wezwanie Boga do wzajemnego pojednania przed zachodem słońca, jak mówi Pismo Święte, aby nie nastała noc konfrontacji.

W związku z tym wzywam władze państwowe oraz ich oponentów, a także organizacje społeczne i ludzi różnych poglądów do prowadzenia konstruktywnego dialogu w celu rozwiązania zaistniałych problemów dla dobra naszego narodu i konsolidacji społeczeństwa. Wyrażam nadzieję humanitarnego i sprawiedliwego potraktowania zatrzymanych oraz ich szybkiego powrotu do domów.

Panna Maryja, Królowa Pokoju, u swojego Syna Jezusa wyprosi narodowi białoruskiemu łaskę spokojnego życia i wzajemnego szacunku, wypełnienia danego nam przez Stwórcę prawa i naszych zobowiązań.

Z modlitwą o pokój w naszej Ojczyźnie - Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz,Metropolita Mińsko-Mohylewski, przewodniczący Episkopatu Białorusi.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …