Першая Кантакты Мапа
Komunikat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Antoniego Dziemianko, Biskupa Pińskiego O ustanowieniu Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatmiskiej
czwartek, 04 maja 2017 09:32

Wielebni Kapłani ogłoszą ten komunikat wiernym w niedzielę 7 maja 2017 r. oraz rozmieszczą jego tekt na przykościelnej tablicy ogłoszeń na cały miesiąc maj.

Drodzy Diecezjanie!

Za kilka dni, 13 maja 2017 roku w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, będzie ogłoszone kolejne Sanktuarium Maryjne w naszej Diecezji Pińskiej. Kościół Święty dostrzegł Baranowicze jako miejsce na Białorusi, gdzie gorliwie gromadzą się wierni wznosząc do Boga modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy.

Boża Opatrzność sprawiła, że z błogosławieństwa ś.p. Kardynała Kazimierza Świątka, a także dzięki staraniom wiernych oraz Ojców Misjonarzy Słowa Bożego w tym mieście powstała świątynia na cześć Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona w 1996 roku z okazji nadchodzącej 80. rocznicy objawień.

Od początku ta maryjna świątynia w Baranowiczach gromadziła wiernych, a także była wybrana jako jedno z miejsc, gdzie zbierali się obradujący delegaci Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, Diecezji Pińskiej i Witebskiej. Z tego koscioła co roku wyrusza diecezjalna pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Budsławiu. Jest to miejsce szczególnego spotkania wiernych z Matką Bożą, która prowadzi każdego do Swego Syna – Jezusa Chrystusa.

Ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach w 100. rocznicę objawień jest szczególnym znakiem i świadectwem żywej wiary i pobożności maryjnej w naszym Kościele partykularnym. Sanktuaria w dziejach Kościoła są zawsze ściśle złączone z nawróceniem i pojednaniem, modlitwą i pokutą. Te praktyki duchowe nabierają szczególnego znaczenia w świetle orędzia Maryi z Fatimy.

Zachęcam wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach 13 maja bieżącego roku w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach, gdzie podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 ta świątynia będzie ogłoszona Sanktuarium Diecezjalnym.

Niech to Sanktuarium żyje i rowija się na chwałę Boga. Niech będzie szczególną przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem daną dla naszej Diecezji. Niech będzie domem Matki, która wskazuje nam drogę do Syna, a przez Syna w Duchu Świętym do Domu Ojca. Przyjmijmy więc ten dar Kościoła jako duchowe zobowiązanie i zadanie.

Na trud pielgrzymowania do nowego Sanktuarium z serca błogosławię.

+ Antoni Dziemianko
       Biskup Piński

Pińsk, 03.05.2017 r.

Wielebni Kapłani ogłoszą ten komunikat wiernym w niedzielę 7 maja 2017 r. oraz rozmieszczą jego tekt na przykościelnej tablicy ogłoszeń na cały miesiąc maj.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …