Першая Кантакты Мапа
Komunikat Biskupa Pińskiego Antoniego Dziemianko z okazji zbliżających się uroczystości św. Andrzeja Boboli, patrona Diecezji Pińskiej
piątek, 05 maja 2017 12:09

http://catholic.by/2/images/stories/news/preview/kardinaly-biskupy/2012-05-02-dzemjanka.jpgUmilowani Diecezjanie!

Obecny rok jest niezwykle ważny w życiu Kościoła Katolickiego na świecie i w naszej Ojczyźnie. Przeżywamy bowiem 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. To dla nas bardzo ważne i doniosłe wydarzenie, do którego przygotowywaliśmy się podczas specjalnej nowenny. Maryja, ukazujac się trzem pastuszkom - Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, przekazała orędzie dla całego świata. Z Jej słowami związane były tajemnice, ale także konkretne prośby i obietnice.

W czasie objawień Pani Fatimska wskazywała na zagubienie świata, który zagubił Boga i wszelkie zasady moralne odrzucając Boże przykazania.

Przestrzegała, że wiele dusz idzie do piekła i przez pośrednictwo Pastuszków prosiła o modlitwę i pokutę, aby ocalić świat od wojny, a dusze ludzi od potępienia. Prosiła o ofiarowanie cierpień jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi.
Dobrze wiemy, że szczególną troską Maryja otoczyła naszą ziemię, na której żyjemy. Wyraźnie zażądała, by Ojciec Święty poświęcił Rosję Jej Najświętszemu Sercu w specjalnym uroczystym akcie, co nastąpiło 25 marca 1984 r., dokonał tego św. Jan Paweł II. Wkrótce rozpoczął się czas wyjątkowej łaski, odrodzenia naszej wiary, odzyskiwania i odbudowy kościołów, budowy nowych - odrodzenia struktur Kościoła, seminarium - odrodzenia naszej Pińskiej diecezji.

My dzisiaj możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że obietnice Maryi spełniły się i nadal spełniają się na naszych oczach. Także dzięki naszym modlitwom, postom i przyjmowanym cierpieniom Pani z Fatimy obdarza nasz Kościół Piński i nasz kraj pokojem. Dzięki naszemu zaangażowaniu w szerzenie Jej kultu czujemy się prawdziwie dziećmi Maryi, czujemy Jej świętą opiekę i obecność. Wierzymy z głebi naszych serc, że obietnice fatimskie złożone na ręce małych dzieci w 1917 r. spełniają się, promieniują pokojem i wzbudzają miłość do Kościoła oraz troskę o zbawienie naszych braci i sióstr.

W tym roku, poświęconym Maryi, a szczegolnie w maju nie możemy zapomnieć, że w naszych wysiłkach na drodze do zbawienia i świętości wspiera nas, od samego początku powstania naszej Pińskiej diecezji, nasz Patron - Święty Andrzej Bobola. Ten, który głosił naszym przodkom Słowo Boże, udzielał sakramentów, został umęczony i zabity za wiarę, bo brakowało w ludzkich sercach jedności i zgody, bo panowały konflikty i nienawiść - dzisiaj za nami oręduje. Św. Andrzej Bobola przypominał o sobie, odnaleziono Jego relikwie. A znaki i cuda wypraszane za Jego wstawiennictwem umacniały wiarę, prowadziły do jedności i wlewały w serca nadzieję.

Cieszmy się więc wspólnie tym Świętym Polesia. Dziękujmy dobremu Bogu za ten niezwykły dar, jakim jest Jego orędownictwo. Niech te dni majowe w naszej diecezji będą wypełnione modlitwą do Matki Bożej i do Św. Andrzeja Boboli, niech przyniosą nam one pokój i obfitość duchowych darów, którymi będziemy mogli podzielić się z innymi.

Serdecznie więc proszę, aby we wszytkich kościołach naszej diecezji sprawować nowennę przed uroczystością Św. Andrzeja Boboli (w dniach 7 – 15 maja), a w dniu 16 maja br. we wtorek celebrować uroczystą Mszę Świętą, do udziału w której gorąco zachęcam wszystkich wiernych.

Kochani diecezjanie! Uroczystości diecezjalne ku czci Naszego Patrona odbędą się w tym roku 20 maja w sobotę. Rozpoczniemy je o godz. 12.00 od spotkania przy krzyżach jedności, w miejscu pojmania Świętego Andrzeja Boboli przy ul. Lenina w Janowie Poleskim (Iwanowie). Stamtąd tradycyjnie przejdziemy w procesji z relikwiami do Sanktuarium. Tam o godz. 13.00 odbędzie się uroczysta liturgia, podczas której będziemy wspólnie wielbić Boga i dziękować za dar Objawień Fatimskich i wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli.

Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich do udziału w tych uroczystościach. Niech nasz trud pielgrzymowania do Janowa Poleskiego przyniesie błogosławione owoce dla naszej diecezji, dla wszystkich czcicieli Matki Bożej oraz Patrona Polesia - Św. Andrzeja Boboli.

Z błogosławieństwem pasterskim,

+ Antoni Dziemianko
       Biskup Piński
Pińsk, 02 maja 2017 r.

Wielebni Kapłani ogłoszą ten komunikat podczas każdej Mszy św. w niedzielę 7 maja 2017 r. oraz rozmieszczą tekst na tablicy ogłoszeń przed kościołem na cały miesiąc maj.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …