Першая Кантакты Мапа
Komunikat Antoniego Dziemianko, Biskupa Pińskiego, z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Brześciu
środa, 28 czerwca 2017 08:23

Drodzy Diecezjanie, a szczegolnie wierni regionu Brzeskiego Diecezji Pińskiej!

Obchodząc setną roczniczę objawień Fatimskich, w dniu 3 lipca 2017 r. spotkamy się wszyscy razem na Uroczystościach ku czci Matki Bożej Brzeskiej, Matki Ocalenia, którą szczególnie czcimy w cudownym obrazie słynącym łaskami w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Ten obraz jako pierwszy na Białorusi po latach wojującego ateizmu w roku 1996 został uhonorowany koronami papieskimi dzięki staraniom śp. Kardynała Kazimierza Świątka oraz ówczesnego Proboszcza parafii Ks. Zbigniewa Karolaka.

Znajdujący się w Sanktuarium Matki Bożej w Brześciu znany cudowny obraz Matki Ocalenia jest kopią obrazu Bogurodzicy z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Cześć tego obrazu jest znana z XVI wieku od czasów powstania Unii między wschodnią i zachodnią tradycją chrześcijańska na naszych ziemiach.

Matka Boża od wielu wieków jest szczególnie czczona przez wiele pokolen zamieszkujacych tę ziemię katolików. U progu Uroczystości ku czci Matki Bożej Brzeskiej pragnę zaprosić Was do udziału we Mszy św. 3 lipca o godz. 18.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Brześciu.

Ten dzień na zawsze ma być wpisany w wielką historię Kościoła w Brześciu, ponieważ z łaski Bożej o godz. 16.00 jest zaplanowane nabożeństwo przy nowobudującym się kościele Najśw. Serca Jezusowego w dzielnicy Rzeczyca, podczas którego zostanie poświęcony kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Parafia w Rzeczyce ma długą historię. Po odebraniu dawnej świątyni przez system ateistyczny, wspólnota wiernych zostawała bez miejsca kultu. Dlatego teraz, gdy jesteśmy świadkami i uczestnikami powstania nowej świątyni parafialnej w Rzeczyce, pragniemy dziękować Bogu. Niech wyrazem tej wdzięczności będzie nasz liczny udział w tym pamiętnym dniu, gdy będziemy zakładać kamień węgielny pod wznoszone mury nowego kościoła. Ten kamień jest darem Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, Głównego Patrona Diecezji Pińskiej, z Janowa Poleskiego.

Budowa nowej świątyni jako szczególnego miejsca spotkania człowieka z Bogiem, ma być sprawą całego Kościoła. To ma być dar od nas pozostawiony przyszłym pokoleniom. Dar świadczący o naszej wierze i trosce o jej przekaz. Dlatego proszę o Waszą modlitwę i Waszą ofiarność na rzecz nowej świątyni w Brześciu. W tym celu zachęcam wszystkie parafie regionu Brzeskiego do specjalnej zbiórki ofiar pieniężnych na nowy kościół w Brześciu w niedzielę 9 lipca oraz w Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 15 sierpnia. Jeżeli inne parafie, wspólnoty kościelne oraz poszczególni wierni zechcą włączyć się w sprawę wsparcia swoimi ofiarami budowy nowego kościoła, będzie to konkretnym wyrazem solidarności Kościoła. Wiemy o tym, że każda ofiara jest cenna w oczach Pana. Jeżeli ktoś daje na Bożą sprawę, to mu nie ubędzie, a kto nie da nic na Bożą sprawę, to od tego się nie wzbogaci. Dlatego postarajmy się o solidarną pomoc, która napewno zaobfituje wielkim błogosławieństwem Bożym dla każdego hojnego serca.

Odnowienie parafii oraz wznoszenie nowych świątyń jest wyraźnym znakiem odrodzenia wiary katolickiej w naszym kraju. Jednak ciągle odczuwamy dotkliwy brak kapłanów. Połowa parafii w naszej Diecezji nie ma na stałe duszpasterza. Dlatego zachęcam wszystkich wiernych zebranych u stóp Matki Bożej Brzeskiej oraz w każdej świątyni naszego Kościoła lokalnego do ustawicznej i usilnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie z naszych wspólnot parafialnych. Módlmy się, by nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku było wypełnione młodymi sercami mężczyzn gotowych poświęcić się służbie Bogu i Jego Kościołowi jako kapłani.

Zwracam się do wszystkich wiernych Diecezji z zachętą do wspólnego przeżywania jeszcze jednego radosnego wydarzenia. Dnia 8 lipca 2017 roku o godz. 12.00 z łaski Bożej będzie poświęcony nowy kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Horodcu koło Kobrynia. Historia parafii katolickiej w tym miasteczku liczy ponad V stuleci. Poprzednia świątynia parafialna, wybudowana w 1633 roku przez króla Władysława IV została zburzona w czasach wojującego ateizmu. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar nowej świątyni wzniesionej staraniami parafian na czele z Księdzem Proboszczem Czesławem Jojko FDP, a także dzięki solidarnej pomocy Kościoła Powszechnego.

Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich wiernych Diecezji Pińskiej do udziału w tych radosnych i historycznych wydarzeniach w naszym Kościele lokalnym: uroczystym poświęceniu kamienia węgielnego pod nową świątynię w Brześciu, poświęcenie kościoła w Horodcu, a także w uroczystościach Matki Bożej Brzeskiej.

Na przeżywanie tych wielkich wydarzeń z serca błogosławię,

+ Antoni Dziemianko
Biskup Piński

Pińsk, 26.06.2017 r.       

Wielebni Kapłani ogłoszą ten komunikat wiernym w niedzielę 2 lipca 2017 r. podczas każdej Mszy św., a także rozmieszczą jego tekst na przykościelnej tablicy ogłoszeń na cały miesiąc lipiec.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …