Першая Кантакты Мапа
List pasterski arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza na Adwent 2017
czwartek, 30 listopada 2017 09:53

«Adwent daje nam możliwość kardynalnej zmiany życia przez skorzystanie z sakramentu pojednania i tym samym rozpoczęcia nowej duchowej drogi».

«Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie» (Mk 13,35)

List pasterski w języku białoruskim››

Umiłowani kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry.

1. Dzisiaj w Kościele Katolickim rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, składający się z różnych okresów. Pierwszym z nich jest Adwent, po którym następuje okres Bożego Narodzenia. Po nim jest kilka tygodni okresu zwykłego, dalej Wielki Post i święte Triduum Paschalne, czas wielkanocny i znów okres zwykły.

Każdy z nich posiada znaczenie teologiczne i pasterskie, różni się swoją specyfiką tak, że wszystkie razem tworzą niejako drogę duchową, której przewodnikiem jest Kościół. Ten duchowy szlak prowadzi przez główne wydarzenia historii zbawienia.

Rok liturgiczny rozpoczyna się Adwentem, podczas którego przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Ten okres powinien nam lepiej uświadomić prawdę o powtórnym przyjściu Jezusa w chwale.

Na początku Adwentu Jezus wzywa nas do czuwania. Dlaczego? Abyśmy nie przespali i nie przegapli czegoś bardzo ważnego? Czego konkretnie? Wigilii?Świąt Bożego Narodzenia? Nowego roku, który już się zbliża?

2. Z pewnością wielu z nas może odczytać to jako wezwanie do zrobienia porządków w domu z powodu nadchodzących świąt; pamiętać o choince; nie zapomnieć o kupieniu prezentów dla dzieci i bliskich; nie zpomnieć o nabyciu opłatków, aby podzielić się nimi w wigilijny wieczór itd.

Przecież niemożliwym jest zapomnieć o tym wszystkim! Świąteczne wystawy w sklepach nie pozwolą nam nie pamiętać o zakupach i prezentach. Pięknie udekorowane miasta, tysiące girland i iluminacji, choinki na placach, balkonach i oknach domów nie pozwolą przegapić zbliżających się swiąt.

Jeśli w przedświątecznym zamieszaniu będziemy koncentrowali się tylko na sprawach zewnętrznych i zapomnimy o duchowych, możemy «wylać niemowlę wraz z wodą po kąpieli» i nie pamiętać o najważniejszym. A mianowicie, po co to wszystko? Po co są święta? Po co jest Wigilia, stajenka betlejemska, choinka itd.?

Odpowiadając na te pytania trzeba sobie uświadomić, że w okresie Adwentu przygotowujemy się do świętowania niezwyczajnego wydarzenia – narodzenia Zbawiciela. To czas, w którym przypominamy sobie prawdę wiary, że Bóg przyszedł na nasz świat w postaci człowieka, aby wybawić nas z niewoli grzechu, zwyciężyć śmierć i uczynić nas swoimi wybranymi dziećmi.

W narodzeniu Jezusa w Betlejem ukazała się bezgraniczna miłość Boga do człowieka: «Bóg tak ukochał świat, że dał Syna swojego Jednorodzonego, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3,16), mówi św. Jan apostoł. Chrystus wyzwolił nas od śmierci wiecznej i uczynił dziedzicami nieba. Dlatego nie żyjemy już dla siebie i nie dla ziemi, lecz dla Boga i nieba.

3. Adwent jest najodpowiedniejszym czasem do rozważania o Bogu, który zawsze dotrzymuje danego słowa i spełnia obietnice. edno z opowiadań mówi o umierającym człowieku, który wezwał do siebie najlepszych przyjaciół: polityka, lekarza i prawnika. Każdemu wręczył kopertę z pieniędzmi i poprosił, by włożyli ją do trumny po jego śmierci. Obiecali, że tak zrobią. Po pewnym czasie zmarł i przyjaciele włożyli koperty do trumny.

Po upływie kilku miesięcy polityk przyznał się, że dał tylko połowę, a pozostałe pieniądze przeznaczył na potrzeby swojej partii politycznej. Lekarz powiedział, że oddał tylko dwie trzecie sumy, a resztę dał na leczenie ciężko chorych. Prawnikstwierdził, że tylko on jeden spełnił prośbę zmarłego, gdyż włożył do trumny kopertę z wszystkimi podarowanymi pieniędzmi, ale były one zapisane na czeku bankowym.

To tylko opowiadanie, lecz ukazuje rzeczywistość, że rzadko dotrzymujemy dane obietnice. Jednocześnie przypomina, że jeśli wypełniamy dane komuś słowo, tym samym ofiarujemy mu cząstkę samego siebie. Jeśli ktoś nam składa obietnicę, nie jesteśmy samotni, ponieważ mamy pewność, że są z nami przyjaciele. Powinniśmy postępować podobnie.

Pismo Święte jest pełne Bożych obietnic. Co Bóg obiecuje człowiekowi? Nie bogactwo, nie sukcesy i nie zdrowie. Obiecuje Zbawiciela, o czym bardzo dobrze świadczy Stary Testament. Boże Narodzenie – przyjście do ludzi Zbawiciela - jest potwierdzeniem dotrzymanego przez Boga słowa. Bóg obiecał posłać Zbawiciela i uczynił to, gdy nadeszła pełnia czasów (por. Ga 4,4). Nie tak, jak często postępuje człowiek, który obiecuje i zapomina. Nie bez powodu przysłowie stwierdza, że «obietnice czekają trzy lata».

4. Jakie znaczenie ma Adwent w życiu człowieka? Jest budzikiem, który ma na celu przebudzenie człowieka z duchowego letargu. Często jesteśmy zaspani i nie myślimy o tym, że trzeba czuwać, do czego wzywa Ewangelia.

Rzeczywiście trzeba czuwać, gdyż zły duch zawsze działa i może stać się nawet częścią naszego życia, jak mówi papież Franciszek. Wchodzi w nasze serca i zmienia je swoimi ideami i natchnieniami, co czyni cicho i niezauważalnie. Szatan zmienia kryteria naszego myślenia i działania. Maskuje się, dlatego go nie zauważamy. Tego życzy nam zły duch, mianowicie ludzkiej marności (por. https://catholic.by/3/news/vatican/6732-papa-frantsishak-demany-vakhodzyats-u-nashae-zhytstsjo-myakkavykhavana).

W związku powyższym stwierdzeniem papieża, warto przypomnieć sobie pouczającą historię o trzech diabłach, które przygotowywały się do kuszenia ludzi. Przed skierowaniem ich na ziemię zdawały egzamin u Lucyfera, który pytał ich, w jaki sposób będą wykonywały polecone im zadanie. Pierwszy powiedział, że spróbuje przekonać ludzi, że Bóg nie istnieje. Drugi będzie im wmawiał, że nie ma piekła. Trzeci postara się przekonać ludzi, że mają jeszcze wiele czasu do przygotowania się do śmierci i sądu ostatecznego. Lucyfer był najbardziej zadowolony z odpowiedzi trzeciego diabła i powiedział mu: «Tak postępuj, a wielu ludzi zaprowadzisz do piekła».

Rzeczywiście, wielu z nas powtarza jak zacięta płyta: jeszcze będzie czas na Mszę św. w niedzielę, na modlitwę, na uczynki miłosierdzia itd. Oby nie było za późno. Trzeba pamiętać, że jutro rozpoczyna się dzisiaj. Dlatego Adwent to czas nie tylko przygotowania naszych mieszkań i kupna prezentów, lecz także uporządkowania naszych sumień.

5. Adwent daje nam możliwość kardynalnej zmiany życia przez skorzystanie z sakramentu pojednania i tym samym rozpoczęcia nowej duchowej drogi.    Fioletowy kolor szat liturgicznych jest znakiem pokuty i nawrócenia. Spowiedź to dobry start na rozpoczęcie nowej drogi. A jak wiadomo, od startu bardzo dużo zależy, sportowcy mogą to potwierdzić.

Następnie powinniśmy podjąć konkretne obowiązki, po pierwsze modlitwy i dobroczynności, by upewnić się, że autentycznie współpracujemy z Chrystusem w celu rozszerzania Królestwa Bożego.

Postarajmy się na początku tego czasu łaski uczynić wszystko, co zależy od nas, aby sumiennie wykonać nasze obietnice i być współpracownikami Jezusa w kwestii zbawienia świata.

Rozpoczynając dzisiaj Adwent, Kościół wzywa nas do przygotowania się do świętowania wspomnienia Narodzenia Jezusa w Betlejem. Jednocześnie nawołuje do spojrzenia w przód. Czytania liturgiczne z pierwszej niedzieli Adwentu koncentrują się na przyszłości, a nie przeszłości.

Droga w przyszłość nie przebiega spontanicznie, nie tylko w kwestii prawa ewolucji, czy grawitacji, lecz pod względem miłości Boga i bliźniego.

Chrystus jest Panem historii i znajdujemy się w Jego rękach. On nie odwraca się od nas, nawet wtedy, gdy my Go odrzucamy, ponieważ On wybrał szlak miłości i miłosierdzia. Włada także naszymi sercami poprzez swą dobroć i gotowość przebaczenia. To jest główne przesłanie Bożego Narodzenia, nad którym koniecznie powinniśmy się pochylić podczas przygotowań do niego. Trzeba czuwać, aby nawet, gdy odwrócimy się od Boga, wrócić do Niego i rzucić się w objęcia bezgranicznego Bożego miłosierdzia, gdyż zły duch nie śpi.

Pewnego razu ksiądz opowiadał dzieciom o Bożym Narodzeniu, jak Jezus urodził się w zimnej stajni otoczonydomowymi zwierzętami. Zapytał ich, co by zrobiły, gdyby były tam w czasie narodzin Jezusa. Jeden chłopiec odpowiedział, że rozpaliłby ogień, by ogrzać Dzieciątko. Drugi, że otuliłby Go swoim ciepłym szalem. Dziewczynka rzekła, że napoiłaby Go ciepłym napojem. W końcu innadziewczynkapowiedziała, że wzięłaby Jezusa na ręce i objęła. To była najlepsza odpowiedź.

Bóg przyszedł na świat jako pokorne dzicko, by dać nam szansę objąć Go z miłością i wziąć na swoje ręce. Jednocześnie przyszedł, by otulić nas swoją nieskończoną miłością i nieść na swoich rękach. On jest Panem historii, lecz chce także być Władcą naszych serc.

6. Przy tym Jezus włącza nas w plan zbawienia. Każdy z nas, jako chrześcijanin, powinien wykonać zadanie powierzone mu przez Bożą Opatrzność w rozszerzaniu Królestwa Bożego na ziemi. Adwent jest odpowiednim czasem, by zastanowić się, jak wykonujemy to zadanie.

Gdy Bóg stał się człowiekiem, cudownie wypełniając obietnicę Starego Testamentu, tym samym odkrył swoje «karty», mówiąc potocznym językiem. Przez Wcielenie pokazał, że troszczy się o nas, że jest częścią historii, którą kieruje przy naszej aktywnej współpracy.

Dlatego modlitwa pierwszych chrześcijan: «Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź i nie spóźniaj się» powinna stać się naszą modlitwą, by okres Adwentu nie był wypełniony tylko przedświątecznymi troskami, zakupami, szukaniem prezentów i zapraszaniem gości, ale przede wszystkim był czasem duchowego przygotowania na Narodziny Zbawiciela i Jego przyjście w chwale.

Jezus przychodzi, stuka do naszych serc i czeka, aż je otworzymy. On nie wejdzie do nas bez naszego udziału i dobrej woli. Jest wierny danym obietnicom, lecz może je wypełnić dopiero wówczas, gdy pozwolimy Mu to uczynić.

Niech okres Adwentu stanie się dla nas czasem czuwania, by kierowała nami Boża łaska, a nie zły duch.

Na tę drogę zawierzam Was wszystkich Maryi i szczerym sercem błogosławię w imię Ojca, + i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz

Metropolita Mińsko-Mohylewski

Mińsk, 30 listopada 2017 r.
Święto św. Andrzeja apostoła

PS. Przewielebni kapłani niech przeczytają ten list pasterski wiernym w pierwszą niedzielę Adwentu – 3 grudnia 2017 r.

Wykorzystana literatura:

1. https://catholic.by/3/news/vatican/6732-papa-frantsishak-demany-vakhodzyats-u-nashae-zhytstsjo-myakkavykhavana

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …