Першая Кантакты Мапа
List pasterski na 2018 r.
niedziela, 07 stycznia 2018 09:13

MŁODZIEŻ NADZIEJĄ KOŚCIOŁA I SPOŁECZEŃSTWA

Umiłowani bracia i siostry, droga młodzieży!

1. Rozpoczęty 2018 rok w Kościele Katolickim na Białorusi poświęcony młodzieży, która we współczesnym świecie często jest zagubiona i potrzebuje większej duchowej opieki.

Przyszłość świata zależy od wychowania młodego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. Nie bez powodu św. Jan Paweł II mówił, że młodzież jest nadzieją Kościoła i przyszłością świata (por. http://www.wieczernik. oaza.pl/artykul/nadzieja-swiata_id142).

Własnie dlatego episkopat Białorusi zdecydował rok 2018 poświęcić młodzieży, jako nadziei naszego Kościoła i społeczeństwa.

Na „pierwszy rzut oka” widać, że współczesny młody człowiek przeżywa wiele kryzysów. Pragnie być szczęśliwy. Oczywiście, że nic nie jest za darmo i o wszystko trzeba walczyć. Wielu jednak chce osiągnąć szczęście bez wysiłku i zadowala się pozorami szczęścia, zapominając, że one przemijają jak mgła, pozostawiając po sobie rozczarowanie.


2. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych kryzysów, które dotykają współczesną młodzież jest zachłyśnięcie się konsumpcją i przyjemnością, w miejsce zainteresowania się ideałami.

Niebezpieczny jest kryzys podejmowania decyzji i odpowiedzialności. Młodzi ludzie bardzo długo wahają się w kwestii wyboru drogi życiowej, co potwierdza, na przykład, podniesienie statystyki wieku, w którym decydują się na założenie rodziny.

Inercja i brak jasnej wizji przyszłości, prowadzą do tego, że wielu młodych żyje z dnia na dzień bez konkretnego celu. Poddając się wpływom współczesnego świata płyną z prądem, zamiast pod prąd, i w ten sposób troszczyć się o rozwój duchowy i dążyć do wyznaczonych celów.

Wiele krajów doświadcza kryzysu bezrobocia, со młodemu człowiekowi zabiera nadzieję i perspektywy, a także wywołuje strach przed przyszłością.

Młodzież szybko poddaje się współczesnym amoralnym zależnosiom, z których należy podkreślić niezgodne z Bożą wolą życie seksualne, skutkiem czego jest pandemia naszego czasu – AIDS. Do alkoholizmu dołącza się narkomania, która jeszcze wiecej komplikuje życie młodego człowieka.

W „litanii” istniejących uzależnień młodzieży, trzeba podkreślić „kulturę cyfrową”, rola której wzrasta codziennie. Jej efektem jest życie podporządkowane mediom i sieciom społecznościowym. Młodzież większość informacji czerpie z Internetu. „Nie odkryjemy Ameryki”, jeśli powiemy, że największy wpływ na nią mają blogi, a nie tradycyjne autorytety.

Internet i komórka stały się nierozłączną częścią naszego bytu. Pierwsze miejsce w formowaniu młodego człowieka nie zajmują rodzina, szkoła, uczelnia, Kościół, społeczeństwo, wychowawcy, lecz media. Jest to smutne, ale prawdziwe. Młody człowiek coraz częściej swoje życie umieszcza w Facebooku lub Wkontakcie. Rozmawia z pomocą SMSów Viberu, WhatsAppa i Telegram.

Internet coraz bardziej nas kontroluje i nie pozwalając napisać całego słowa, uprzedza nasze pytania, co prowadzi do lenistwa intelektualnego i niszczy zdolność krytycznego myślenia i stawiania pytań. Życiem, relacjami i samym człowiekiem zaczyna kierować informacyjne, medialne i komputerowe uzależnienie, odrywając go od realnej rzeczywistości i kierując do kłamliwego wirtualnego świata.

Nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia bez mediów i Internetu. Są one potrzebne w polityce, ekonomii, gospodarce, sporcie, turystyce, nauce, a także w życiu i działalności Kościoła itd. Kościół poważnie podchodzi do tego fenomenu naszej epoki i aktywnie korzysta z mediów w pracy duszpasterskiej.

Jednocześnie należy ostrożnie analizować zmiany i zagrożenia, jakie niesie ze sobą coraz intensywniejsza obecność młodych ludzi w wirtualnym świecie.

W związku z tym rodzi się pytanie, czy zawsze korzystamy z mediów w celu duchowego rozwoju? Czy przyczyniają się one do rozwoju stosunków między nami? Czy zawsze je budują? Czy czasem ich nie niszczą? Kościół uczy, że zadaniem mediów jest nie tylko informacja, lecz przede wszystkim formacja, dlatego trzeba kierować się zasadami moralności i etyki medialnej.

Dlatego przed Kościołem stoi bardzo ważne zadanie i wyzwanie. Chodzi o odpowiednią edukację medialną młodzieży i całego społeczeństwa, która nie może zatrzymać się jedynie na poznaniu nowych technologii, lecz powinna uczyć się umiejętności krytycznego wyboru. Duszpasterstwo młodzieży w dobie transformacji cyfrowej jest nie tylko koniecznością, lecz także szansą.

Odrębnym problemem współczesnej młodzieży jest zachwyt różnymi formami okultyzmu i magii. Trzeba pamiętać, że to nie zabawa, ale pozwolenie na działanie złemu duchowi. Gdy przychodzimy do restauracji, by zamówić obiad, po podaniu go nie możemy powiedzieć, że żartowaliśmy. Zjemy, czy nie – musimy zapłacić. Podobnie jest z okultyzmem, trzeba będzie zapłacić, gdyż bardzo ciężko jest uwolnić się z objęć złego ducha.

Należy pamiętać, że życie chrześcijańskie jest drogą, na którą Bóg nas wezwał, po której prowadzi, a nie szlak, który ukazują wróżbici, ekstrasensi i horoskopy, lub specjalne filmy i programy radiowe nie niosące żadnego duchowego przesłania.


3. Kościół nie zostawia młodych ludzi samych i bez pomocy w tak złożonej sytuacji. Od 1986 r. odbywają się Światowe Dni Młodych, zainicjowane przez św. Jana Pawła II. Wśród różnych instytucji Watykanu istnieje zajmująca się młodzieżą Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Papież Franciszek, zaniepokojony moralnym stanem współczesnej młodzieży, zwraca wielką uwagę na jej wychowanie i na październik bieżącego roku zwołuje Synod Biskupów. Tym samym on dąży odpowiedzieć na wezwania czasu i troszczy się o odpowiednią formację młodzieży w swiecie, który wyrzeka się wiary i nie daje młodym należytego wzorcu chrzescijańskiego zycia i powołania.

Młodzież całego świata jest zaangażowana w przygotowanie Synodu. Miała ona możliwość odpowiedzieć na zawarte w specjalnej ankiecie pytania, a przed Palmową niedzielą na Watykanie odbędzie się przed synodalne spotkanie młodzieży, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich Kościołów lokalnych, także z Białorusi.

Kościół Mińsko-Mohylewski świadomy odpowiedzialności za duchowy stan młodzieży, mimo materialnych i personalnych ograniczeń, nie pozostaje z boku tak ważnej sprawy, jaką jest formacja młodzieży. Odbywające się w Mińskiej archkatedrze adwentowe i wielkopostne czuwania młodzieży, stały się popularne także poza za granicami archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Praktykę takich czuwań podejmuje również parafia Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny i św. Stanisława w Mohylewie.

Co roku w Iwieńcu odbywają się warsztaty muzyczne, które pomagają rozwijać się utalentowanej młodzieży, by następnie pomagała w swoich parafiach. Odbywające się tam także modlitewne spotkania młodzieży i „Parafiada” są wspaniałą okazją do rozwoju młodzieży pod względem duchowym, intelektualnym, artystycznym i fizycznym.

Organiczną częścią duszpasterstwa młodzieży stały się pielgrzymki do sanktuariów. Zachęcam młodzież do aktywnego udziału w takich akcjach duszpasterskich, a pasterzy do efektywnego wykorzystania ich.

Udział w akcjach charytatywnych także formuje młodego człowieka. W związku z tym wzywam młodzież, by jako woluntariusze brali udział w służbie miłosierdzia w parafiach, organizacjach dobroczynnych Caritas i młodzieżowej misji „Czyste serce”, a także w innych akcjach służących pomocą potrzebującym.

W minionym roku zaczęło funkcjonować popularne na całym świecie „Radio Maryja”. Zachęcam młodzież, by brała udział w przygotowaniu i prowadzeniu jego programów, szczególnie dla młodych. Zostało wydane pierwsze w języku białoruskim, pełne i oficjalne Pismo Święte Nowego Testamentu. Uruchomiono elektroniczną wersję Liturgii Godzin, z której można skorzystać na stronie www.lh.catholic.by. Przy parafii pw. Trójcy Świętej na Złotej Górce w Mińsku założono archidiecezjalne  duszpasterstwo młodzieży „Fides” – „Wiara”, działalność którego przedstawiona w społecznych portalach Facebook, Instagram i Wkontakcie, na których młodzież może prowadzić dyskusje i stawiać pytania. To wszystko może pomóc młodzieży w duchowym rozwoju.


4. Znakiem naszego czasu jest nieograniczone dążenie ludzi do wolności, szczególnie młodych. Często jednakże zapominają, że nie istnieje prawdziwa wolność bez odpowiedzialności, gdyż wówczas przeradza się ona w anarchię, jak mówił św. Jan Paweł II w 1993 r. podczas spotkania młodych w Kownie (por. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1993/september/documents/hf_jp-ii_spe_19930906_giovani-lituania.html).

Musimy pamiętać, że Kościół nie jest wyłącznie wspólnotą duchowej wolności w ramkach prawa Bożego, lecz także prawdy, z którą każdy wierzący musi się konfrontować. W epoce rozwiniętych mediów stajemy się bardziej egocentryczni, co nas moralnie deformuje. Nie bez przyczyny co chwilę wrzucamy do sieci społecznościowych selfie, pokazujemy, jak wspaniale było, na pzykład, na wakacjach i śledzimy, czy wzrasta nam liczba lajków. Wszystko znajduje się na wyciągnięciu ręki, absolutnie nie trzeba się wysilać. A czasem trzeba by było, w celu nauczenia się czegoś i hartowania charakteru.

Jest to smutną prawdą, iż młody człowiek zamiast bardziej troszczyć się o swój stan duchowy, troszczy się o popularność na portalach społecznościowych. Pragnie również upodobnić się do kogoś, najbardziej do sławnych artystów. Wzoruje się na idolach z show-biznesu i stara się być do nich podobnym. Świat ów jest jednak mistyfikacją.

W smartfonach oglądamy ten świat i widzimy uśmiechniętych młodych ludzi. Wydaje się, że mają wszystko, żyją bez problemów i są szczęśliwi w świecie przez siebie utworzonym. Lecz ten świat jest nierealny, a wirtualny – kłamliwy, podobnie wirtualne szczęście, którym często żyje współczesna młodzież.


5. Młody człowiek wzrasta i wychowuje się w takiej nowej kulturze. Ona ponownie stawia przed nami kwestię prawdy i problemu, jak ją ukazać i osiągnąć. Nie wolno nam od niej uciekać, gdyż stanowi istotę naszego bytu i doświadczenia wiary. Dlatego trzeba włączać młodych ludzi w nową kulturę, nie zapominając o krytycznym podejściu do rzeczywistości.

Kościół w zaistniałych warunkach powinien znaleźć odpowiednie słowa do głoszenia Ewangelii, by nie rozpływały się w powietrzu, lecz docierały do adresata. Jednocześnie Kościół nie ma prawa dostosowywać Ewangelii do oczekiwań ludzi. Rozpoczęte przez Sobór Watykański II “aggiornamento”, czyli „odnowienie życia kościelnego zgodnie z wymaganiami czasu” nie oznacza zmiany doktryny, lecz poszukiwanie słów właściwych i zrozumiałych dla człowieka, któremu jest głoszona.  

Obecnie Kościół znajduje się w obliczu ważnych wyzwań i powinien postawić krok w nieznane. Mianowicie, zacząć przemawiać do młodzieży w sposób dotąd niepraktykowany i wykorzystać środki, z których wcześniej nie korzystano. Młodzież oczekuje od nas mowy zrozumiałej dla nich, ale jednocześnie wiernej nauce Kościoła.

Św. Paweł apostoł uprzedza, że przyjdą czasy, w których ludzie będą oczekiwać od Kościoła, aby mówił im to, co chcą usłyszeć (por. 1 Tym 1,3-7). Byłoby to zdradą. Co powiedzielibyśmy o lekarzu, który nie mówi pacjentom o ich faktycznym stanie zdrowia, lecz tylko to, co chcielibyśmy słyszeć?


6. W pracy duszpasterskiej wśród młodzieży ważnym jest bezpośredni kontakt odpowiedzialnych z młodymi oraz świadectwo. Jest to ogromną szansą, gdyż przykłady bardziej pociągają niż słowa. Podczas spotkania trzeba słuchać młodzieży i poznawać problemy, z jakimi spotykają się, by jej towarzyszyć na drogach wiary i powołania.

Nie można zapomieć i o tych, którzy pozostają obojętni na sprawy duchowe, bo ona też potrzebuje wsparcia duchowego na etapie wchodzenia w dorosłe zycie.

Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016 r. wzywał młodych ludzi do zejścia z kanapy, obudzenia się i pójścia w świat (por. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html). Słowa te stały się popularne wśród młodzieży, ale dotyczą wszystkich.

Aktualna rzeczywistość staje się częstą przyczyną pasywności młodych ludzi. Wielu z nich z rozpaczą stwierdza, że nic nie da się zmienić. Trzeba im ukazać, że Ewangelia jest kluczem do przemiany świata. Dlatego biskupi, kapłani i diakoni, seminarzyści, osoby konsekrowane, rodzice i wychowawcy, my wszyscy, powinniśmy podnieść się z kanapy, włożyć buty i iść do młodych. Jeśli młodzież dąży naprzód, nie możemy zostawić jej samej bez właściwej opieki duchowej.


7. Drodzy bracia i siostry!

Troska o wychowanie młodzieży powinna być główną w naszym osobistym życiu oraz Kościoła lokalnego. Jaką będzie młodzież, takim będzie wyglądało nasze jutro, które zaczyna się dzisiaj. Dlatego sprawy doskonalenia duszpasterstwa młodych nie można odkładać na przyszłość. Trzeba wychodzić do młodzieży, tam, gdzie ona jest i gdzie przeżywa dylematy swojej codzienności. I to jest jedno z najważniejszych wyzwań duszpasterstwa młodzieży.

Droga młodzieży!

Nie poddawajcie się pokusom iluzorycznego wirtualnego świata. Nie gubcie entuzjazmu, zawsze kroczcie naprzód, nawet wtedy, gdy czujecie ciężar problemów i smutków, gdy wydaje się wam, że na horyzoncie życia nie widać nadziei. Przyjęcie Bożej woli, obnówi „wasze duchowe oprogramowanie”, aby funkcjonować i nie zabłądzić w życiu, jak nawołuje Papież Franciszek (por. https://catholic.by/3/news/world/7070-papa-rymski-da-moladzi-bangladeshy).

Zawierzсie się Bogu, gdyż tylko On jest źródłem szczęścia. Otwórzcie się na wiecznie żywą prawdę Ewangelii, w jakiej znajdziecie sens życia i drogę do osiągnięcia szczęścia, by być nadzieją Kościoła i społeczeństwa.

Zawierzam Was wszystkich – wychowawców i młodzież – opiece Maryi. Na rozpoczęty Rok Młodzieży szczerym sercem błogosławię w imię Ojca, + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
Metropolita Mińsko—Mohylewski

Mińsk, 7 stycznia 2018 r.
Święto Chrztu Pańskiego

  1. http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/nadzieja-swiata_id142.    
  2. http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Młodzież.
  3. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1993/september/documents/hf_jp-ii_spe_19930906_giovani-lituania.html.
  4. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html.
  5. https://catholic.by/3/news/world/7070-papa-rymski-da-moladzi-bangladeshy.

PS.    Przewielebni kapłani niech przeczytają ten list wiernym w II zwyczajną niedzielę – 14 stycznia 2018 r.

 
Program Uroczystości w Diecezjalnym Sanktuarium w Trokielach 11-12 lipca 2014 roku

W dniach 11-12 lipca br.w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej wtrokielach (diec. grodzieńska) odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „A pod krzyżem Matka stała”.

Więcej …  
W Grodnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają się, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami. Hasłem Dni Młodzieży będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

Więcej …