Фота Аўдыё Відэа  
be  ru  pl  en  de info@catholic.by
Гэта архіў старой версіі сайта. Новая версія знаходзіцца па адрасе catholic.by
Успамін св. Яна Паўла ІІ: літургічныя тэксты
22.10.2013 10:56

Неабавязковы ўспамін

Агульная Імша пра пастыраў: пра папу
(Рымскі Імшал для дыяцэзій на Беларусі, с. 1231)

КАЛЕКТА

Божа, шчодры на міласэрнасць,
паводле Тваёй волі святы Ян Павел ІІ, папа,
кіраваў усім Касцёлам, †
учыні, просім, каб дзякуючы яго навучанню
мы з надзеяй адкрылі нашыя сэрцы *
на дзеянне збаўчай ласкі Хрыста,
адзінага Адкупіцеля чалавека.
Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, *
Бог праз усе вякі вечныя.
aЛІТУРГІЯ СЛОВА

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 52, 7-10

Убачаць усе межы зямлі збаўленне Бога нашага.

+ Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Якія прыгожыя на гарах ногі пасланца,
які абвяшчае мір, які нясе радасць
і абвяшчае збаўленне,
які кажа Сіёну: Валадарыць Бог твой!
Голас вартаўнікоў тваіх:
яны ўзнялі голас,
усе разам усклікаюць,
бо ўласнымі вачыма бачаць,
што Пан вяртаецца на Сіён.
Трыумфуйце, усклікайце разам,
разваліны Ерузалема,
бо суцешыў Пан народ свой,
адкупіў Ерузалем.
Пан адкрыў святое плячо сваё
перад вачыма ўсіх народаў;
і ўбачаць усе межы зямлі
збаўленне Бога нашага.

Гэта слова Божае.

aРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (Р.: 3b)

Рэфрэн: Апавядайце між народамі пра цуды Пана.

1. Спявайце Пану новую песню, *
спявай Пану, уся зямля.
2. Спявайце Пану, слаўце Ягонае імя, *
абвяшчайце з дня ў дзень Яго збаўленне.

Рэфрэн:

3. Апавядайце між плямёнамі пра  славу Яго, *
паміж усімі народамі пра цуды Ягоныя.
7. Аддайце Пану, плямёны народаў, *
аддайце Пану славу і моц.

Рэфрэн:

8а. Аддайце Пану славу дзеля імя Ягонага. *
10. Кажыце між плямёнамі: Пан валадарыць.
Ён сусвет умацаваў, каб той не пахіснуўся. *
Ён будзе судзіць народы справядліва.

Рэфрэн:
aСПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

Ян 10,14

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Я — добры пастыр, – кажа Пан, –
і ведаю сваіх, а Мае ведаюць Мяне

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ

Ян 21,15-17

Пасі ягнят Маіх. Пасі авечак Маіх

+ Чытанне святога Евангелля паводле Яна.

Калі Езус аб’явіўся сваім вучням і паснедаў з імі, сказаў Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты Мяне больш, чым яны?» Той адказаў Яму: «Так, Пане, Ты ведаеш, што я люблю Цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнят Маіх». Зноў сказаў яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты Мяне?» Ён адказаў: «Так, Пане, Ты ведаеш, што я люблю Цябе?» Езус сказаў яму: «Пасі авечак Маіх». І сказаў яму трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты Мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз спытаўся ў яго: «Ці любіш ты Мяне?», і сказаў: «Пане, Ты ўсё ведаеш, Ты ведаеш, што я люблю Цябе». Езус сказаў яму: «Пасі авечак Маіх».

Гэта слова Пана.

Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ

 

 

FORMULARZ MSZALNY O ŚW. JANIE PAWLE II, PAPIEŻU

KOLEKTA

C. Módlmy się:

Boże, bogaty w miłosierdzie, * z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, + spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, * jedynego Odkupiciela człowieka.                                 Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, + Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.     

 

MODLITWA NAD DARAMI

C. Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę Twojego ludu, którą składamy na Twoja chwałę, * wspominając świętego papieża Jana Pawła II + i spraw, aby nam wyjednała wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

PREFACJA

C. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

C. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

C. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi II, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając.

 

MODLITWA PO KOMUNII

C. Módlmy się:

Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament obchodząc wspomnienie świętego Jana Pawła II + spraw, abyśmy się w wieczności radowali owocami Ofiary * którą składamy.      Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 52,7-10

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować».

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.

Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96 (95),1-2a.2b-3.7-8a.10

 

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewaj Panu, ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Refren:

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

Refren:

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.

On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje,

będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren:

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   J 10,14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem

i znam owce moje, a moje Mnie znają

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA    J 21,15-17

Paś baranki moje, paś owce moje

 

+ Słowa Ewangelii według św. Jana

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»

Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego: «Paś owce moje».

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje».

Oto słowo Pańskie.

 

Адноўлена 21.10.2014 11:19
 

Пры выкарыстанні матэрыялаў сайта спасылка на Catholic.By абавязкова.