Фота Аўдыё Відэа  
be  ru  pl  en  de info@catholic.by
Гэта архіў старой версіі сайта. Новая версія знаходзіцца па адрасе catholic.by
Пасхальная вігілія ў святую ноч

На Пасхальную вігілію пададзена дзевяць чытанняў са Святога Пісання: сем са Старога Запавету і два з Новага Запавету. Калі гэта неабходна, можна зменшыць колькасць чытанняў. Перад эпісталай і Евангеллем, аднак, павінна быць не менш за тры чытанні са Старога Запавету, а ў крайнім выпадку — два. Ні ў якім разе нельга прапусціць трэцяе чытанне з кнігі Зыходу пра пераход праз Чырвонае мора.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Быц 1, 1. 26–31а

Убачыў Бог усё, што Ён стварыў; і было яно вельмі добрым

Чытанне кнігі Быцця.

На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. І сказаў Бог: Учынім чалавека паводле Нашага вобразу і Нашага падабенства. Няхай пануе над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным, над жывёламі, над усёю зямлёю і над усялякім паўзуном, што поўзае па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну.

І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю; пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі. І сказаў Бог: Вось Я даю вам усялякую траву, што рассявае насеннне па ўсёй зямлі, і ўсялякае дрэва, плод якога рассявае насенне, каб яны былі вам на спажытак. А ўсім жывым істотам на зямлі і ўсялякаму нябеснаму птаству, і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, Я даю на спажытак усялякую зеляніну. І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў; і было яно вельмі добрым. 

Гэта слова Божае.

а1 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 104 (103), 1–2а. 5–6. 10 і 12. 13–14. 24 і 35с (Р.: пар. 30)

Рэфрэн: Няхай сыдзе Дух Твой і зямлю адновіць.

1. Благаславі, душа мая, Пана, *
Пане, Божа мой, Ты вельмі вялікі.
Ты апрануўся ў веліч і красу. *
2. Ты ахінуўся святлом, быццам шатай.

Рэфрэн:

5. Ты ўмацаваў зямлю на яе асновах, *
не пахіснецца яна ніколі.
6. Безданню, як вопраткай, пакрыў яе, *
па-над горамі ўзніклі воды.

Рэфрэн:

10. Ты крыніцы пасылаеш у даліны, *
паміж гор цякуць яны.
12. Над імі жывуць птушкі нябесныя *
і сярод лісця спяваюць.

Рэфрэн:

13. З вышыні сваёй Ты поіш горы, *
плёнам спраў Тваіх зямля насычаецца.
14. Ты чыніш, што расце трава для жывёлы, *
і расліны на карысць чалавеку,
каб ён здабываў хлеб з зямлі.

Рэфрэн:

24. Незлічоныя, Пане, Твае справы. *
Усё Ты мудра стварыў,
зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі. *
35. Благаславі, душа мая, Пана!

Рэфрэн:
аДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Быц 22, 1–2. 9а. 10–13.15–18

Ахвяра патрыярха нашага  Абрагама

Чытанне кнігі Быцця.

У тыя дні:

Выпрабоўваў Бог Абрагама і сказаў яму: Абрагаме. І ён адказаў: Гэта я. Бог сказаў: Вазьмі сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсеспаленне на адной з гор, пра якую Я скажу табе.

І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог. І працягнуў Абрагам руку сваю, і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: Абрагаме, Абрагаме. Ён адказаў: Гэта я. Анёл сказаў: Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер Я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для Мяне. Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына.

Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: Прысягаю, — кажа Пан, — паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то Я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх. І атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу Майго.

Гэта слова Божае.

а2 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 16 (15), 5 і 8. 9–10. 11 (Р.: 1)

Рэфрэн: Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся.

5. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.
8. Пан заўсёды перад маімі вачыма, *
бо Ён праваруч мяне, я не пахіснуся.

Рэфрэн:

9. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,
10. бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Рэфрэн:

11. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, *
паўната радасці перад Табою,
вечнае шчасце *
праваруч Цябе.

Рэфрэн:
аТРЭЦЯЕ ЧЫТАННЕ

Зых 14, 15 — 15, 1а

Сыны Ізраэля прайшлі па сушы сярод мора

Чытанне кнігі Зыходу.

У тыя дні:

Сказаў Пан Майсею: Чаму ты ўсклікаеш да Мяне? Скажы сынам Ізраэля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго, і пойдуць сыны Ізраэля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны ўслед за імі. І пакажу славу Маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што Я — Пан, калі пакажу славу Маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных.

І зрушыўся Анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраэля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраэльскім; і была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго.

І калі Майсей працягнуў руку да мора, Пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраэля праз сярэдзіну мора па сушы; вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора ўся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні Пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе. І падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: Уцякакайма ад Ізраэля, бо Пан ваюе за іх супраць егіпцян.

І сказаў Пан Майсею: Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх. І калі Майсей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца, і бегла вада насустрач егіпцянам, якія ўцякалі, і патапіў іх Пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраэля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку.

І ў той дзень вызваліў Пан Ізраэль з рук егіпецкіх. І ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую Пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ Пана і паверыў Пану і Майсею, слузе Ягонаму.

Тады Майсей і сыны Ізраэля заспявалі песню Пану:

Не гаворыцца: Гэта слова Божае.

а3 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Зых 15, 1b–2. 3–4. 5–6. 17–18  (Р.: 1а)

Рэфрэн: Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся.

1. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся, †
каня і вершніка яго скінуў у мора. *
2. Пан мая сіла і мая песня, Ён стаў маім збаўленнем.
Ён мой Бог, Яго праслаўляю. *
Ён Бог айца майго, узвялічу Яго.

Рэфрэн:

3. Пан магутны ў барацьбе, *
Яго імя Усемагутны.
4. Калясніцы фараона і яго войска Ён кінуў у мора, *
лепшыя ваяры ягоныя патанулі ў Чырвоным моры.

Рэфрэн:

5. Бездань іх праглынула, *
яны сышлі ў глыбіні.
6. Правіца Твая, Пане, праслаўлена моцаю, *
правіца Твая, Пане, перамагла ворага.

Рэфрэн:

17. Ты вывеў народ свой і пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, *
на месцы, якое ўчыніў сваім жыллём, Пане,
у святыні Пана, якую ўзвялі Твае рукі. *
18. Пан — Валадар навекі і назаўсёды.

Рэфрэн:
аЧАЦВЁРТАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 54, 5–14

У вечнай міласэрнасці злітуюся над табою, — кажа Пан, Адкупіцель твой

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Твой Стварыцель — муж твой,
Пан Магуццяў — імя Ягонае;
і Адкупіцель твой — Святы Ізраэля,
Богам усёй зямлі Ён будзе названы.
Бо як жонку пакінутую і засмучаную духам,
кліча цябе Пан.
І як да жонкі, адрынутай у маладосці,
звяртаецца да цябе твой Бог:
На малы час Я пакінуў цябе,
але з вялікай міласцю прыму цябе.
У прыступе гневу Я схаваў ад цябе
на хвіліну аблічча Маё,
але ў вечнай міласэрнасці злітуюся над табою, —
кажа Пан, Адкупіцель твой.
Бо для Мяне гэта, як воды Ноя,
калі прысягнуў Я, што воды Ноя не прыйдуць
больш на зямлю;
так прысягнуў Я, што не буду гневацца на цябе
і дакараць цябе не буду.
Бо горы знікнуць,
і пагоркі захістаюцца,
але міласэрнасць Мая не адступіць ад цябе,
і запавет спакою Майго не пахіснецца, —
кажа Пан, які спагадае табе.
Няшчасная, несуцешаная, якую кідаюць буры!
Вось Я пакладу твае падставы на рубінах
і падмурак твой — на сапфірах;
яшмаю аздоблю твае вежы,
упрыгожу крышталём твае брамы,
усю агароджу тваю — каштоўнымі камянямі.
Усе сыны твае будуць вучыцца ў Пана,
і поспех сыноў тваіх будзе вялікі;
на справядлівасці будзе твой моцны падмурак.
Ты пазбудзешся ўціску, бо не будзеш баяцца,
пазбудзешся жаху, бо ён не падыдзе да цябе.

Гэта слова Божае.

а4 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 30 (29), 2 і 4. 5–6. 11 і 12а і 13b (Р.: пар. 2а)

Рэфрэн: Узвялічу Пана, бо Ён мяне збавіў.

2. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў *
і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне.
4. Пане, Ты вывеў з адхлані душу маю, *
Ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу.

Рэфрэн:

5. Спявайце Пану вы, Ягоныя верныя, *
памятайце пра святасць Ягоную.
6. Бо гнеў Яго трывае імгненне, †
а ласкавасць Яго — усё жыццё. *
Увечары прыходзіць плач, а раніцай — радасць.

Рэфрэн:

11. Пачуй, Пане, і злітуйся нада мною, *
Пане, будзь мне дапамогай!
12. Ты нараканне маё замяніў на танец. *
13. Пане, Божа мой! Буду хваліць Цябе вечна.

Рэфрэн:
аПЯТАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 55, 1–11

Прыйдзіце да Мяне, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан:

Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў.
І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце.
Ідзіце купляйце без срэбра
і без платы за віно і малако.
Навошта вы адважваеце срэбра за тое,
што не ёсць хлебам,
а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца?
Слухайце ўважліва Мяне і спажывайце дабро,
і няхай душа вашая нацешыцца тукам.
Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да Мяне,
паслухайце і жыць будзе душа ваша.
І дам вам запавет вечны — нязменныя ласкі для Давіда.
Вось я ўчыніў яго для народаў сведкам,
правадыром і настаўнікам для народаў.
Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў,
і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе,
дзеля Пана Бога твайго
і Святога Ізраэля, бо Ён уславіў цябе.
Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе,
клічце Яго, пакуль Ён блізка!
Няхай бязбожны пакіне шлях свой,
а чалавек беззаконны — свае намеры;
няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім,
да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне.
Бо мае думкі — гэта не вашыя думкі,
і вашыя шляхі — не мае шляхі, — кажа Пан.
Бо як нябёсы ўзвышаюцца над зямлёю,
так шляхі мае — над шляхамі вашымі,
і думкі мае — над думкамі вашымі.
Падобна як дождж і снег падае з неба
і туды не вяртаецца,
але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай,
і яна родзіць, і прыносіць плён сейбіту
і хлеб для таго, хто есць,
так і слова Маё, якое выходзіць з вуснаў Маіх,
не вернецца да Мяне без плёну,
пакуль не споўніць тое, што Я хацеў,
і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго Я паслаў яго.

Гэта слова Божае.

а5 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Іс 12, 2–3. 4bcd. 5–6  (Р.: 3)

Рэфрэн: Будзеце чэрпаць з крыніцаў збаўлення.

2. Вось Бог — маё збаўленне, †
на Яго спадзяюся і баяцца не буду. *
Бо Пан — мая моц і мая песня, Ён стаў маім збаўленнем.
3. Вы з радасцю будзеце чэрпаць ваду *
з крыніцаў збаўлення.

Рэфрэн:

4. Праслаўляйце Пана, *
заклікайце імя Ягонае
і абвяшчайце сярод народаў справы Яго; *
нагадвайце, што ўзнёслае імя Ягонае.

Рэфрэн:

5. Спявайце Пану, бо Ён учыніў вялікія рэчы, *
абвясціце гэта па ўсёй зямлі.
6. Весяліся і радуйся, жыхарка Сіёну, *
бо вялікі сярод цябе Святы Ізраэля.

Рэфрэн:
аШОСТАЕ ЧЫТАННЕ

Бар 3, 9–15. 32 — 4, 4

Хадзі ў ззянні святла Пана

Чытанне кнігі прарока Баруха.

Слухай, Ізраэль, запаведзі, якія даюць жыццё, схілі вуха, каб спазнаць мудрасць.

Як сталася, Ізраэль, што ты знаходзішся ў зямлі ворагаў? Змарнеў ты ў чужой зямлі, лічаць цябе апаганеным, як мёртвых. Ты залічаны да тых, хто сыходзіць у адхлань. Ты пакінуў крыніцу мудрасці. Калі б хадзіў ты дарогай Божай, у спакоі жыў бы навекі. Пазнай, дзе мудрасць, дзе сіла і розум, і спазнаеш таксама, дзе доўгае і шчаслівае жыццё, дзе святло вачэй і спакой. Але ж хто знайшоў яе месца, хто ўвайшоў у скарбніцы яе?

Той жа, хто ведае ўсё, ведае яе і адшукае яе сваёй мудрасцю. Той, хто стварыў зямлю на вечныя часы і напоўніў яе чацвераногімі звярамі; хто паслаў святло, і яно пайшло, паклікаў яго, і яно паслухалася Яго з трымценнем. Зоркі радасна зіхацяць на сваіх вартах. Ён паклікаў іх, а яны адказалі: Вось мы. Яны з радасцю свецяць свайму Стварыцелю.

Ён Бог наш. І ніхто іншы не можа параўнацца з Ім. Ён знайшоў усе шляхі мудрасці і даў яе слузе свайму, Якубу, і Ізраэлю, умілаванаму свайму. Пасля з’явілася яна на зямлі і пасялілася сярод людзей. Гэтай мудрасцю ёсць кніга запаведзяў Божых і Закон, які трывае навекі. Кожны, хто яго захоўвае, жыць будзе. Хто яго адкідвае, памрэ.

Вярніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў ззянні яго святла. Не давай славы сваёй чужынцу, ні прывілеяў тваіх іншаму народу. Шчаслівыя мы, Ізраэль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу.

Гэта слова Божае.

а6 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 19 (18), 8. 9. 10. 11  (Р.: Ян 6, 68с)

Рэфрэн: Пане, Ты маеш словы вечнага жыцця.

8. Закон Пана дасканалы, *
умацоўвае душу,
сведчанне Пана вернае, *
яно дае мудрасць простым.

Рэфрэн: 

9. Загады Пана справядлівыя *
і радуюць сэрца;
наказ Пана ясны, *
прасвятляе вочы.

Рэфрэн:

10. Боязь Божая беззаганная *
і вечна трывае;
прысуды Пана праўдзівыя *
і ўсе справядлівыя.

Рэфрэн:

11. Больш каштоўныя, чым золата, *
чым мноства чыстага золата,
і саладзейшыя за мёд *
і сок сотавы.

Рэфрэн:
аСЁМАЕ ЧЫТАННЕ

Эзх 36, 16–17а. 18–28

I акраплю вас вадою чыстаю, і дам вам сэрца новае

Чытанне кнігі прарока Эзэхіэля.

I скіравана было слова Божае да мяне: Сыне чалавечы, дом Ізраэля жыў на зямлі сваёй і зганьбіў яе паводзінамі і ўчынкамі сваімі. I Я спаслаў на іх гнеў Мой за тое, што пралівалі кроў на зямлю і знеслаўлялі яе ідаламі сваімі. I раскідаў іх сярод народаў, і яны рассеяліся па землях. Я судзіў іх паводле іхніх паводзінаў і ўчынкаў. I прыйшлі яны да народаў, да якіх пайшлі, і ганьбілі імя Маё, бо казалі пра іх, што гэта народ Пана і што з зямлі Ягонай выйшлі яны. I пашкадаваў Я святое імя сваё, якое зняславіў дом Ізраэля сярод народаў, да якіх прыйшоў.

Таму скажы дому Ізраэля, што так гаворыць Пан Бог: Не дзеля вас Я зраблю гэта, а дзеля Майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. I асвячу вялікае імя Маё, зняслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго, і даведаюцца народы, што Я — Пан, — кажа Пан Бог, — калі Мая святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі. I Я вазьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую. I акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад ўсяго бруду вашага, і ад ўсіх ідалаў вашых ачышчу вас. I дам вам сэрца новае і дух новы — у нутро вашае, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. I дух Мой удыхну ў нутро вашае, і зраблю так, што вы будзеце хадзіць у Законе Маім, захоўваць пастановы Мае і выконваць іх. I будзеце жыць на зямлі, якую Я даў айцам вашым, і будзеце народам Маім, і Я буду вашым Богам.

Гэта слова Божае.

а7 РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 42 (41), 3. 5bcd; Пс 43 (42), 3. 4  (Р.: 42 (41), 2)

Рэфрэн: Душа мая, Божа, прагне Цябе.

3. Душа мая прагне Бога, *
Бога жывога,
калі я пайду *
і з’яўлюся перад Божым абліччам?

Рэфрэн:

5. Я ўваходзіў са святочнай грамадой *
у цудоўны шацёр, у Дом Божы
сярод воклічаў радасці *
і з падзякаю.

Рэфрэн:

3. Пашлі святло Тваё і Тваю праўду, *
няхай яны мяне вядуць,
яны прывядуць мяне на Тваю святую гару, *
і да Твайго жылля.  

Рэфрэн:

4. Я прыйду да Божага алтара, *
да Бога радасці і вяселля майго,
і буду славіць Цябе на арфе, *
Божа, мой Божа.

Рэфрэн:

Чытаецца калекта і гімн « Хвала на вышынях Богу…»

аЭПІСТАЛА

Рым 6, 3–11

Хрыстус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў.

Браты:

Ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць Ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з Ім хрышчэннем у смерць, каб, як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з Ім падабенствам смерці Ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам уваскрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з Ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху; бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху.

Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з Ім,  ведаючы, што Хрыстус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над Ім улады. Бо тое, што Ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Езусе.

Гэта слова Пана.

аРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 118 (117), 1–2. 16–17. 22–23

Рэфрэн: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

1. Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі міласэрнасць Ягоная.
2. Няхай скажа Ізраэль:  *
Навекі міласэрнасць Ягоная.

Рэфрэн:

16. Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана праявіла сілу!
17. Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Рэфрэн:

22. Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.
23. Пан учыніў гэта, *
і дзіўна яно ў вачах нашых.

Рэфрэн:

аЕВАНГЕЛЛЕ Ў ГОД А

Мц 28, 1–10

Ён уваскрос з мёртвых і вось апярэджвае вас у Галілеі 

+ Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея.

Калі мінула субота, на світанні першага дня тыдня, прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег.

Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі, як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса ўкрыжаванага. Няма Яго тут, Ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням Ягоным, што Ён уваскрос з мёртвых і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там Яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам.

І, хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням Ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: Вітайце. Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі Ягоныя і пакланіліся Яму. Тады кажа ім Езус: Не бойцеся. Ідзіце, паведаміце братам Маім, каб ішлі ў Галілею, там Мяне ўбачаць.

Гэта слова Пана.

аЕВАНГЕЛЛЕ Ў ГОД В

Мк 16, 1–7

Езус Назаранін, укрыжаваны, уваскрос

+ Чытанне святога Евангелля паводле Марка.

Калі мінула субота, Марыя Магдалена і Марыя Якубава, і Саламея купілі пахучыя алеі, каб пайсці і намасціць Езуса. І вельмі рана, у першы дзень тыдня, прыходзяць да магілы, калі ўзышло сонца, і кажуць між сабою: Хто адсуне нам камень ад уваходу ў магілу?

І паглядзеўшы, бачаць, што камень адсунуты, а ён быў вельмі вялікі. І ўвайшоўшы ў магілу, убачылі юнака, які сядзеў з правага боку, апрануты ў белае адзенне, і вельмі спалохаліся.

А ён кажа ім: Не бойцеся. Шукаеце Езуса Назараніна, укрыжаванага; Ён уваскрос, Яго тут няма. Вось месца, дзе паклалі Яго. Але ідзіце, скажыце вучням Ягоным і Пятру: Апярэдзіць вас у Галілеі. Там Яго ўбачыце, як Ён сказаў вам.

Гэта слова Пана.

аЕВАНГЕЛЛЕ Ў ГОД С

Лк 24, 1–12

Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых?

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У першы дзень тыдня, на досвітку, жанчыны прыйшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі. І ўбачылі камень адсунуты ад магілы. Але, увайшоўшы, не знайшлі цела Пана Езуса. Калі яны стаялі ў разгубленасці, раптам з’явіліся перад імі два мужчыны ў бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма; Ён уваскрос. Успомніце, як Ён сказаў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі: Сын Чалавечы павінен быць выданы ў рукі грэшнікаў і ўкрыжаваны, але на трэці дзень уваскрэсне. І ўзгадалі яны словы Ягоныя, і вярнуліся ад магілы, і расказалі гэта ўсё Адзінаццаці і ўсім астатнім. Гэта былі Марыя Магдалена, Яна і Марыя Якубава; ды іншыя, што былі з імі, казалі пра гэта Апосталам. Але словы гэтыя здаліся ім пустымі, і не верылі ім.       

Пётр жа ўстаў і пабег да магілы, і, зазірнуўшы, убачыў там толькі палотны. І вярнуўся да сябе, здзіўляючыся таму, што  сталася.

Гэта слова Пана.


Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ

 

Пры выкарыстанні матэрыялаў сайта спасылка на Catholic.By абавязкова.